top of page
The%20Bible%2C%20book%20of%20Joel%20-%20

VÝUKA

NA ZÁLEŽITOSTI: HLOUBKA HŘÍCHU, … NEBO STUPEŇ SLUŠNOSTI OD PADLA;

BŘEMENO, …. IGNORANCE  …. NEBO NEDOSTATEK LÁSKY K BOHU,

ZAKLOUZENÝ BOD NEBO UMÍSTĚNÍ, KTERÝ JSTE –

 

Co tady děláš?

Bůh tě hledá!

 

OTÁZKA:     MĚLI BYSTE POKRAČOVAT V HŘÍCHU…?    NEBUĎ BŮH! POSLECHNOUT:  

 

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ CALL  -  „Nyní tedy,“ praví Pán, „obraťte se ke mně, postěte se, celým srdcem, truchlite. Roztrhněte tedy své srdce  a ne své oděvy;  Vraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je laskavý a slitovný, velký, laskavý A od toho, aby škodil, ustoupil.“ (Joel 2:12–13)

JEHO SLIB  -  „Pokud se vrátíte k Všemohoucímu, budete vybudováni. Odstraníš nepravost daleko od svých stanů."  
Pak... 
(Job 22:23–30)

DUCH SVATÝ ŘÍKÁ: „Přesto mám proti tobě to, že jsi opustil svou první lásku.  Pamatuj tedy, odkud jsi padl; čiňte pokání a konejte první skutky……. (první díla Deuteronomia 6:4-6)  jinak k tobě rychle přijdu a odstraním tvůj svícen z jeho místa – pokud nebudeš činit pokání.“_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_(Zjevení 2:4–5)

 

JEŽÍŠŮV STANDARD: „Vstanu a půjdu ke svému Otci a řeknu mu: „Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou.  …. …  A on vstal a přišel ke svému Otci.“ Ale když byl ještě hodně daleko, jeho otec ho viděl a měl soucit!

 

VRAŤ SE KE SVÉMU OTCI, BOŽE, DNES, ABY BYL OBŽIV! JEHO VĚČNÁ NÁRUČ JE OTEVŘENÁ A JEHO POŽEHNÁNÍ VÁS ČEKÁ!

Zaregistrujte se a připojte se k pracovní síle

Následujme Ježíše, ne zástup
Ježíš volá: „...a pojď, následuj mě...: Já jsem cesta, pravda a život.

Přihlásil!

bottom of page