top of page
Praying_edited_edited.jpg

“Slijedite me kao što ja slijedim Krista”

(1. Korinćanima 11,1)

NAŠA MISIJA

 “ Činiti samo ono što je drago Bogu.” (Ivan 8:28-29)

“Evo, šaljem svog glasnika, i on će pripraviti put preda mnom. 

I Gospodin, kojega tražite, iznenada će doći u svoj hram,

Čak i Glasnik saveza, u kojem uživate.

Evo, dolazi, govori Jahve nad vojskama!" 

(Malahija 3:1)

 

Dodirujući Božju ljubav, pružamo forum i okruženje gdje svatko može obilnije primiti i razraditi Božje planove (Blagoslove) za svoje živote!

Svaki glasnik u misiji za REVIVAL trči ovako,

  • Idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje Gospodina našega Isusa Krista svakom živom stvorenju (Marko 16: 15 – 18)

  • Propovijedanje i poučavanje Riječi Božje čiste i nepatvorene svakom čovjeku, službeniku, obitelji, Crkvi i narodima. (Ivan 17:17)

  • Obnoviti i vratiti ljude Istinskom i Živom Bogu; Duh Sveti koji u njima oživljava sam život i ljubav Božju.

  • Obnavljanje Božje riječi kao temelja i Kristovog standarda za kršćanski život … “tako da vjera ljudi ne stoji u ljudskoj mudrosti, nego u BOŽJOJ snazi.”(1. Korinćanima 2:2-5)

Oživljavanje i obnova Crkve prema djelima: 

  • Istinski Božji strah, … jer je strah od-Gospodina početak znanja i mudrosti(Izreke 1:7, Psalam 111:10)

  • Pravo štovanje…. Jer Bog traži takve da Ga obožavaju(Ivan 4:21-24)

  • Prava svetost i sveto življenje... Slijedeći mir sa svim ljudima i svetost, bez koje NIJEDAN ČOVJEK neće vidjeti Gospodina! (Hebrejima 12:14, 1. Petrova 1:16)

 

Oživljavanje i obnova Crkve za poziv na istinsku službu evangelizacije i učeništva (Matej 28:18 – 20)

bottom of page