top of page
Eagle Flying
Mountain Landscape
IZJAVA VJERE

Vjerujemo u

BIBLIJA – Biblija je vječna, autoritativna, nepogrešiva, nepotkupljiva,  Riječ Božja kroz koju kršćanin spoznaje mišljenje (volju) Božju za sebe. Riječ Božja je istina(Ivan 17:17)a njegova istina je bezvremenska! Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno je za nauk, za ukor, za popravljanje, za poučavanje u pravednosti: da čovjek Božji bude savršen, za sva dobra djela opremljen (2. Timoteju 3,16-17).  Središnja tema i svrha šezdeset i šest knjiga Starog i Novog zavjeta Biblije je Isus i spasenje ljudi. Niti jedno proročanstvo iz Svetog pisma nema nikakvo privatno tumačenje.(2. Petrova 1,19-21)  Biblija je superiornija od savjesti i razuma. Pazeći na nju kao na svjetlo koje svijetli u tamnom mjestu, čovjek može i hoće uvijek ispravno rasuđivati;

BOŽANSTVO –  Vjerujemo da postoji samo jedan pravi Bog(Pnz 6,4-6)otkriveno kao vječno samopostojeće samodostatno “JA JESAM”; ali se očituje u Tri osobe: Otac, Sin (Isus Krist) i Duh Sveti(Post.1:16-28; Matej 3:16-17; Matej 28:19);  svi su jednaki(Filipljanima 2:6-11; Izaija 43:10-13).

 

ISUS KRIST  - Isus Krist je jedinorođeni Sin Očev; Riječ koja je tijelom postala i nastanila se među ljudima. Milost i istina došle su od Njega i svi smo primili Njegovu puninu, i milost za milošću.(Ivan 1:1-18)Vjerujemo u Njegovo božanstvo, u Njegovo djevičansko rođenje, Njegov bezgrešni život i savršenu poslušnost, Njegova čuda, Njegovu pomirbenu smrt kroz Njegovu prolivenu krv, u Njegovo uskrsnuće i uzašašće s Očeve desne strane. I On uvijek živi kako bi posredovao za svece.

 

DUH SVETI–  On je  Duh Božji; Učitelj, Tješitelj, Pomagač i Duh Istine koji sve uči i čovjeku sve podsjeća(Ivan 14:25-26), i slavi Isusa.  Unutarnja prisutnost Duha Svetoga u čovjeku omogućuje kršćaninu da živi pobožno i oživljeno, obdaruje ga duhovnim darovima i osnažuje ga (1. Korinćanima 12:7; Djela 1:8)

 

CRKVA – Isus govoreći da će On biti “gdje su dvoje ili troje sabrani u njegovo ime”(Matej 18:20)Božanski je ustanovio standard da se okupljanje zove “crkva Boga živoga”. Crkva je skup i okupljanje nanovo rođenih vjernika zajedno; prebivalište   Boga u Duhu, čiji je glavni kamen temeljac sam Isus Krist.(Heb.10:25; Efežanima 2:20-22)Krist je glava crkve, a crkva kao tijelo Kristovo podložna je Kristu i ne može biti odvojena od Krista. Krist je volio Crkvu i predao se za nju (Efežanima 5,25-27). Kao stup i uporište istine(1. Timoteju 3:15), vjerujemo u njegovu funkciju danas da jača i ohrabruje vjernike.

 

ČOVJEK, NJEGOV PAD I ISKUPLJENJE – Čovjek je stvoreno biće,(Post 2,7)učinjen dobrim i pravednim na sliku i sliku Božju i imajući od Boga danu vlast nad svim svojim kreacijama.(Postanak 1:26-31); ali koji je Adamovim prijestupom i padom, kojim je grijeh došao na svijet,(Postanak 3:1-15)je rođen u grijehu. I kako je zapisano: “Nema razlike: jer svi su sagriješili i lišeni su slave Božje (Psalam 51:5, Rimljanima 3:23). Plaća za grijeh je smrt, ali besplatni dar Božji je život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našem.(Rimljanima 6:23; Ivan 3:16)Čovjekova jedina nada u otkupljenje je u Isusu Kristu, jer bez prolijevanja Njegove krvi nema oprosta čovjekovog grijeha (Hebrejima 9:22, 10:26-31; Galaćanima 3:13-14).

 

POKAJANJE BOGU – Pokajanje je čovjekova božanska tuga za njegove grijehe(2. Korinćanima 7,8-10). Bog to zapovijeda(Djela 17:30)  Pokajanje je usmjereno prema Bogu, a ne prema čovjeku. Jer grijeh je duhovni stav neposlušnosti, pogrešnih izbora i pobune prema Bogu(Rimljanima 3,10-20)trebaju oprost, brisanje, pomirenje s Bogom i ozdravljenje(Djela 3:19), Ne treba žaliti, jer čovjek u ovom palom stanju ne može pristupiti Bogu niti se spasiti i stoga treba Spasitelja, Isusa. Pokajanje je čovjekov prvi korak prema spasenju i mora ići s odlukom da . . . “ne griješi više” (Ivan 5:14, 8:11) da bude potpun. Bog to zapovijeda (Djela 17,30). Vjerujemo da se mora propovijedati!(Luka 24:47).

 

SPASENJE – Spasenje je izbavljenje i očuvanje od uništenja i propasti. To je najveći Božji dar čovjeku.(Ivan 3:16)Odvojen je od i nije od djela, niti od zakona. Spasenje je samo u i kroz Isusa Krista: jedino ime pod nebom dano čovječanstvu po kojem se ljudi mogu spasiti(Djela 4:12). Da bi prisvojio spasenje, čovjek mora priznati svoje grijehe i pokajati se od njih; vjeruju da je Isus umro i uskrsnuo.  Treba priznati ustima Gospodina Isusa i vjerovati srcem da ga je Bog uskrisio od mrtvih.  Jer srcem se vjeruje za pravednost, a ustima se ispovijeda Isus Krist kao Gospodin za spasenje (Rimljanima 10,6-13).

NOVO ROĐENJE I ŽIVOT VJEČNI – Isus u(Ivan 3,3-5)zahtijeva i kaže: "Morate se ponovno roditi." Ovo novo rođenje (novo stvaranje) i djelo obnove je po Duhu Svetom. To je unutarnji dokaz spasenja i pojava Božje milosti čovjeku kojom se on čisti, razrješava svakoga grijeha i čini “sposobnim stajati kao pravedan pred Bogom i kao da nikada nije griješio”. Iskustvo je neophodno svim muškarcima(2. Korinćanima 5,16-17), kako bi im se dalo pravo postati djeca Božja i imati vječni život (Ivan 1:10-13; 1. Ivan 5:11-13).

 

VODOM KRŠTENJE – Krštenje u vodi uranjanjem izravna je zapovijed našeg Gospodina(Matej 28:19; Marko 16:16; Ivan 3:5, Djela 2:38). To je za vjernike samo kao znak pokajanja, ''ispunjavanja svake pravednosti''.

 

KRŠTENJE SVETIM DUHOM – Ovo je krštenje u Duhu Svetom i Ognju(Matej 3:11); “. . . Obećanje Oca. . .''(Luka 24:29; Djela 1:4,8); ispunjenje i dar Božji za koji je Gospodin obećao da će svaki vjernik u naše vrijeme dobiti nastavak novog rođenja.

 

SANCIFICATION – Posvećenje je još jedna Božja milost kojom vjernik, nakon što je preporođen Duhom Svetim, a sada ima Kristov um, biva potpuno očišćen pošto je njegova savjest očišćena od grijeha Isusovom Krvlju. Sada, pošto je poslušan Riječi i osnažen Duhom Svetim, izdvaja se za Gospodina i za Njegovu upotrebu prinoseći svoje tijelo kao živu žrtvu, svetu i prihvatljivu Gospodinu(Rimljanima 12,1-2).

 

PRIČEST – je sakrament koji je Isus ustanovio(Luka 22:19, Marko 14:22)i zapovjedio da svaki pravi vjernik/učenik mora sudjelovati. To bismo trebali činiti često kako bismo se podsjećali da je Krist umro za nas - Njegovo tijelo slomljeno za nas i Njegova Krv prolivena za oproštenje naših grijeha.

 

SLUŽBA ZA EVANGELIZACIJU – Gospodin Isus Krist ostavio nam je božanski zadatak da ''Idi. . . po svem svijetu i propovijedati evanđelje svakom stvorenju. . . '' s velikim poslanjem i uz božansku potporu govoreći: "Evo, ja sam s vama uvijek do svršetka svijeta." Ovo ministarstvo treba doći do unreached (Efežanima 4:11-13; Marko 16:15-20, Matej 28:18-20).

 

USKRSNUĆE PRAVEDNOG I POVRATAK NAŠEG GOSPODINA – Isus Krist će se vratiti u velikoj slavi i moći(Luka 21:27); baš kao što je bio viđen kako uzlazi na nebo(Matej 24:44; Djela apostolska 1:11). Njegov dolazak je blizu!(Hebr. 10:25, Otkr. 22:12).

 

TISUĆGODIŠNJA KRISTOVA VLADAVINA – Nakon nevolje, Isus Krist, kao Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, uspostavit će svoje kraljevstvo ovdje na zemlji da vlada tisuću godina; zajedno s Njegovim svecima koji će biti kraljevi i svećenici.

 

PAKAO I KAZNA VJEČNA – Isus u(Ivan 5:28-29)jasno rekao: “. . . jer dolazi čas u kojem svi . . . izaći će – oni koji su činili dobro, na uskrsnuće života, a oni koji su činili zlo, na uskrsnuće osude''. Pakao i vječna kazna su stvarni(Matej 25:46; Marko 9:43-48).

 

NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA – Mi, prema Njegovom obećanju, očekujemo novo nebo i novu zemlju na kojima prebiva pravednost(Otkrivenje 21:1-27).

bottom of page