top of page
Search

KAKO MOŽETE ŽIVJETI IZVRSNIM ŽIVOTOM!

Izreke 8:6-7

"Čuti; jer govorit ću o izvrsnim stvarima; i otvaranje mojih usana bit će prave stvari.”

Stih 7: Jer će moja usta govoriti istinu; a zloća je mrska usnama mojim.”


HOW YOU CAN LIVE AN EXCELLENT LIFE!

Bog želi da živite izvrsno i izvrstan život za Njega. I da, možete! Po Isusu Kristu koji je Božja Mudrost; On je Božja snaga i Božja Riječ!

I Mudrost danas govori za vas da čujete mudrost koja je odozgo, mudrost koja je od Boga, a to je: ‘Krist u vama, nada slave’.


IZVRSNOST RIJEČI BOŽJE!

To je riječ izbavljenja, jer je psalmist rekao: "On posla svoju riječ, iscijeli ih i izbavi ih od SVIH njihovih uništenja."

(Psalam 107,20)

Poslušajte ponovno što nam Sveto pismo govori o izvrsnosti Riječi Božje u Psalmu 19, stih 11:

"Štoviše, od njih je tvoj sluga upozoren; i držanje njih velika je nagrada."


Svaka Božja riječ je izvrsna. Dok slušate Božju riječ, namjerite je izvršiti i živite po njoj. Velika je nagrada u držanju Božje riječi. I ako namjeravate govoriti time, vidjet ćete da ćete otvoriti svoje usne da govorite prave stvari. Tvoja će usta govoriti istinu; Jer će usta govoriti od obilja srca; da, Istinom Mudrosti - Tako možete živjeti izvrstan život


IZVRSNOST MILOSTI & ISTINE

“Zakon je dan preko Mojsija, a milost i istina došle su kroz Isusa Krista” Gospodina i Spasitelja svijeta. (Ivan 1:17)


Dakle, prvo načelo je da prihvatite ono što je Isus Krist učinio za vas, za cijelo čovječanstvo na križu Kalvarije, a to je da je “On je postao grijehom za vas, platio je kaznu za grijeh umirući za vaše grijehe tako da vi možete postati Božja pravednost” u Njemu.

Samo tada možete dobiti milost da činite istinu Božje riječi koja će vam pomoći živjeti izvrsno i izvrsno za/za Boga!! Kao što je zapisano u Ivanu 1,12: "Svima koji ga primiše dade vlast da postanu sinovi Božji." Da; one izvrsne!!


Potičem vas da živite izvrsnim životom: uvijek morate željeti čuti, primati i govoriti izvrsne stvari koje se temelje na Božjoj riječi: „Jer Jahve daje mudrost; iz njegovih usta izlazi znanje i razum."


THE EXCELLENCE OF GRACE & TRUTH

Potičem vas da se posvetite Božjoj riječi; prigni uho svoje k riječima Božje riječi i pouci mudrosti. “Neka ti ne odlaze od očiju; čuvaj ih u srcu svom.” Čuvajte Božju riječ, jer je život onima koji je nađu i drže; i zdravlje svemu tijelu njihovu. Ne smijemo govoriti kao ljudi svijeta, ne smijemo govoriti u skladu s mudrošću svijeta koja ne dolazi u ništa.

Izreke 22, od stihova 20-21 kažu da ćete kroz Božju riječ dobiti prave savjete i znanje; znanje koje je moć


IZVRSNOST SAVJETA PO RIJEČI

Izvrsnost u životu počinje s duhovnom izvrsnošću. Da biste postigli duhovnu izvrsnost, morate paziti na Božju riječ, prignuti svoje uho izrekama Božje riječi i uputama mudrosti.

“Neka ti ne odlaze od očiju; čuvaj ih u srcu svom.” Čuvajte Božju riječ, jer je život onima koji je nađu i drže; i zdravlje svemu tijelu njihovu. (Izreke 4:22)


Izvrsni ljudi jesu/ne govore kao ljudi svijeta; ne smiju govoriti u skladu s mudrošću svijeta koja ne dolazi u ništa.

Iz Izreka 22, stihovi 20-21 razumijemo da ćete kroz Božju riječ dobiti pravi savjet i znanje; znanje koje je moć. Kroz Božju riječ ćete znati kako zadržati vjeru i odgovoriti na njih koji dovode u pitanje vašu vjeru u Krista. Za vas je važno da nastavite slušati Božju riječ; jer 'vjera dolazi od slušanja, a slušanje od riječi Božje', tako da će se vaše djelovanje temeljiti na onome što riječ Božja kaže/poučava. I to su (ove) izvrsne stvari koje će vam pomoći da ostanete Božja pravednost u Kristu Isusu; jer je Božja riječ sigurna riječ proroštva.


IZVRSNOST BOŽJE SNAGE

I dok primamo ovu izvrsnu stvar od GOSPODA da živimo snagom Njegove riječi, trebali bismo također govoriti, tako da će se mnogi obratiti da upoznaju istinu.

Pavao je pišući Korinćanima u 1. Korinćanima 2:6 rekao:

“Ali mi (sazreli i opunomoćeni od Boga) govorimo mudrost među onima koji su savršeni: ali ne mudrost ovoga svijeta, niti knezova ovoga svijeta, koji su propali:”

Stih 7: Ali mi govorimo mudrost Božju u otajstvu, to jest mudrost skrivenu, koju je Bog odredio prije svijeta na našu slavu.

Stih 8: Što nijedan od knezova ovoga svijeta nije znao: jer da su to znali, ne bi razapeli Gospodina slave.”


EXCELLENCE OF GOD’S POWER

Dakle, imamo ovu mudrost koju nam je otkrio Bog preko svog Sina Isusa Krista; mudrost koja nam pomaže da se predamo da nas vodi Duh Božji. I mi možemo govoriti ovu mudrost, kao što Kološanima 1:26-27 kaže -

“ Čak i tajna koja je bila skrivena od vjekova i od naraštaja, a sada je objavljena njegovim svetima:

Ta nam se mudrost očitovala po našem Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu.

Stih 27:

„Kome Bog želi obznaniti kakvo je bogatstvo slave ovoga otajstva među poganima; koja je Krist u vama, nada slave:


KRIST U TEBI, NADA SLAVE

Dakle, kao dijete Božje, kao svetac Božji, kao oni koji su prihvatili Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja, sada smo postali Božja pravednost u Kristu Isusu; dakle, trebamo govoriti istinu. Trebamo nastaviti živjeti posvećenim životom, kroz poslušnost Božjoj riječi; jer je Božja riječ istina. Isus je Riječ, a Riječ je istina; i On je došao posvjedočiti ovu istinu.

Dakle, mi koji smo primili ovu istinu, trebamo nastaviti živjeti pravim životom u Kristu, koji se temelji na Božjoj riječi; i trebamo nastaviti svjedočiti istinu.


CHRIST IN YOU, THE HOPE OF GLORY

Neka zloća bude mrska usnama našim; kao što Sveto pismo kaže u Izrekama 12, stih 22:

“Lažljive su usne mrske Jahvi, a mile su mu one koje govore istinu.”

Dakle, svrha je nastaviti istinski poslovati. Kako ste primili ovu istinu, živite u istini Božje riječi i ponašajte se iskreno. Ako još niste primili ovu istinu; da je Isus put, istina i život, svrha danas da ga primimo. To je jedini način na koji se možete istinski nositi; i to je jedini način da lažljive usne postanu grozota u tvojim usnama. Ne činite sebe mrskim Jahvi. Ali radije, postupajte iskreno, i bit ćete užitak; i Jahve će ti biti mio.


Dok to činite, ostanite blagoslovljeni u Isusovo ime. Amen.

1 view

Comments


Return to God and be revived
Be restored to the truth
Being Built and raised
bottom of page