top of page

CRY…  STIKK DIN PERSONLIGE VIRKNING!!

Bønspunkter:

LAD OS BEDE -  Kolossenserne 2:2, 4-10 NKJV

 

Som vi har modtaget Kristus Jesus, Herren, må vi

 

🙏så vandre i ham, rodfæstet og opbygget i ham og grundfæstet i troen, som vi er blevet lært, rig på den med taksigelse.

 

🙏 Fortsæt med at slå rod nedad - vær rodfæstet i Guds ord og til Jesus Kristus, og bær frugt opad;

 

🙏Vent sammen med vore hjerter i og med Guds ord og opnå rigdommen af fuld vished om forståelse og kundskab om Faderens og Kristi ord,

 

🙏 Pas på, at ingen snyder os gennem filosofi og tomt bedrag, ifølge menneskers tradition, ifølge verdens grundlæggende principper og ikke ifølge Kristus.

bottom of page