top of page
Barley Fields

HVAD VI GØR

REVIVAL OPLYSNINGER

Habakkuk 3:2 –
"O HERRE, genopliv dit værk midt i årene! Midt i årene, gør det kendt; i vrede, husk barmhjertighed."

 

  • Genoplivningssensibiliseringsprogrammer

  • Seminarer:

Ministers 

Familie
Nationer

MENTORSKAB

Velkommen til dette ministers mentorprogram. Studer for at vise jer godkendt for Gud, en arbejder, der ikke behøvede at skamme sig; med rette
at dele sandhedens ord."

 

  • Hænder på træning

  • Discipelskab

BØNNETVÆRK

Efeserne 6:18 -
"Bed altid med al bøn og bøn i Ånden, vagt til dette formål med al udholdenhed og bøn for alle de hellige"

 

Slut dig til os og gå i forbøn for ministre, familier og nationerne.

Tilmeld dig for at blive en del af arbejdsstyrken
Lad os følge Jesus, ... ikke mængden
Jesus kalder: "....og kom, følg mig...: Jeg er vejen, sandheden og livet.

Tilmeldt!

Join the Workforce Sign up
bottom of page