top of page
Search

ISUS "MOJA CRKVA"

Crkva je imala svoj vječni početak s Bogom. Naš Gospodin Isus Krist ga je u potpunosti prorekao u postojanje kao u Mateju 16:18 -

"I ja tebi kažem: Ti si Petar i na ovoj stijeni sagradit ću Crkvu svoju; i vrata paklena neće ga nadvladati.”


Sam Isus je također platio cijenu za njegovo rođenje svojom smrću, prolijevanjem svoje krvi na križu Kalvarije za oproštenje ljudskih grijeha.


'Moja crkva', to jest Crkva Isusa Krista, u potpunosti je uspostavljena Duhom Svetim tako da vidimo da je Bog započeo crkvu u Bogu i da je njegov temelj postavljen na njegov svijet.


Crkva je započela u Bogu od početka, ali nije očitovana pojavom našeg Spasitelja Isusa Krista koji je ukinuo smrt i donio život i besmrtnost u život kroz evanđelje.


Crkva je božanskog podrijetla, a ne samo ljudska želja da se udruži ili rađa društvo.

Prava crkva nije ljudska kreacija, ona je Božja crkva. Crkva je ovisna o živome Bogu.


Posjetite poveznicu u nastavku

Za više uvida u ovu poruku.

R/N 7 - Isus "Crkva moja"

0 views

Comments


Return to God and be revived
Be restored to the truth
Being Built and raised
bottom of page