top of page
[Downloader.la]-623a0374c9e9e-min.jpg

RIJEČ MUDROSTI

ARHIVA

2022 WORD OF WISDOM

Tema: - Strah Gospodnji vodi u život vječni!

- Izreke 19:23

WK 3B
00:00 / 06:32

Tema: - Ostanite u Njegovoj prisutnosti - Luka 4:14-15

WK 3D
00:00 / 08:59

Tema: - Hodaj u mudrosti - Izreke 24,1-4

WK 4A
00:00 / 11:49

Tema: - Neka vam Bog podari razumijevanje vremena u kojem se nalazite - 1. Ljetopisa 12:32

WK 4C
00:00 / 10:20

Tema: -  Psalmi 1:6

WK 5B
00:00 / 09:59

Tema: -  Budite dosljedni, a ne lijeni Izreke 6:6

WK 6A
00:00 / 10:47

Tema: - Izreke 10:2

WK 6C
00:00 / 09:08

Tema: - Bogatstvo stečeno taštinom bit će smanjeno - Izreke 13:11

WK 7A
00:00 / 14:28

Tema: - Izreke 15:8

WK 7C
00:00 / 11:34

Tema: - Izreke 15:8

WK 8B
00:00 / 11:34

Tema:  - Izreke 11:25

WK 9A
00:00 / 10:55

Tema:  - Psalam 15:1-5

WK 9C
00:00 / 12:22

Tema: - Probudite se za pravednost i ne griješite -

Efežanima 5:14

WK 10B
00:00 / 10:40

Tema: - 1 Petrova 5:8

WK 11A
00:00 / 10:45

Tema: - Ne pretvarajte svoju kuću u stanište zla -

Izreke 17:13

WK 11C
00:00 / 09:58

Tema:  - Izreke 23:13

WK 12B
00:00 / 10:49

Tema:  - Izreke 28:4

WK 13A
00:00 / 12:26

Tema:  - Izreke 1:7

WK 13C
00:00 / 09:05

Tema:  - Izreke 6:16-19

WK 14B
00:00 / 10:51

Tema:  - Izreke 6:16-19

WK 15A
00:00 / 11:06

Tema:  - Izreke 6:16-19

WK 15C
00:00 / 15:30

Tema:  - Izreke 20:7

WK 16B
00:00 / 11:20

Tema: - Iskažimo dobrotu prema našim neprijateljima - Izreke 25:21-22

WK 17A
00:00 / 10:24

Tema:  - Izreke 3:1-2

WK 18A
00:00 / 14:15

Tema:  - Izreke 3:1-2

WK 18C
00:00 / 11:51

Tema:  - Izreke 3:5

WK 20A
00:00 / 13:13

Tema: -  Boj se Gospodina i kloni se zla - Izreke 3:7-8

WK 20C
00:00 / 12:38

Tema:  - Izreke 3:11-12

WK 21B
00:00 / 10:14

Tema:  - Izreke 3:13-14

WK 22B
00:00 / 13:37

Tema:  - Izreke 3:18-20

WK 22D
00:00 / 12:50

Tema: - U strahu Gospodnjem je sigurnost i zaštita - Izreke 3:24

WK 23B
00:00 / 12:34

Tema:  - Izreke 3:29

WK 24A
00:00 / 13:26

Tema:  - Izreke 3:33

WK 25A
00:00 / 12:20

Tema: - Mudri će baštiniti slavu - Izreke 3:35

WK 25C
00:00 / 09:55

Tema:  - Izreke 4:2

WK 26B
00:00 / 11:04

Tema: Mudrost je glavna stvar - Izreke 4:7

WK 27A
00:00 / 12:01

Tema: - Blagoslovljen čovjek -Psalam 1,1-3

WK 27C
00:00 / 10:32

Tema: - Božja mudrost produljuje godine života -Izreke 4:11

WK 28B
00:00 / 10:47

Tema: -  Zadrži upute; jer ona je tvoj Život Izreke 4:13

WK 29A
00:00 / 13:31

Tema: -  Svjetlost pravog puta - Izreke 4:18

WK 29C
00:00 / 10:29

Tema: - Neka Gospodin upravlja vašim putevima - Izreke 20:24

WK 30B
00:00 / 06:49

Tema: - Ne pretvarajte svoju kuću u stanište zla -

Izreke 17:13

WK 31A
00:00 / 09:58

Tema: - Iskažimo dobrotu prema našim neprijateljima - Izreke 25:21-22

WK 33A
00:00 / 10:24

Tema:  - Povećajte svoje znanje o Riječi Božjoj - Izreke 24:5

WK 35A
00:00 / 10:01

Tema: Obratite pažnju i priklonite se riječima Božjim -

Efežanima 4:20

WK 35C
00:00 / 10:17

Tema: - Čuvaj svoje srce sa svom marljivošću -Izreke 4:23

WK 36B
00:00 / 10:00

Tema: - Ne budi požudan - Job 31:1

WK 37B
00:00 / 13:11

Tema: -  Ne plače li mudrost? i razumijevanje iznijela svoj glas? - Izreke 8:1

WK 38A
00:00 / 10:15

Tema: -  Boj se Gospodina i kloni se zla - Izreke 3:7-8

WK 38C
00:00 / 12:38

Tema: - Strah Gospodnji vodi u život vječni!

- Izreke 19:23

WK 39B
00:00 / 06:32

Tema: - Neka riječi tvojih usta govore pravdu - Izreke 8:8

WK 40B
00:00 / 16:18

Tema: Uputa vodi do razlikovanja - Izreke 8:10

WK 42A
00:00 / 11:25

Tema: - Mudrost stanuje s razboritošću!
Pronađite svoje utočište u  Božjoj mudrosti
 - Izreke 8:12

WK 42C
00:00 / 10:24

Tema: - Zašto mudraci traže Krista - Božju mudrost i velikog savjetnika?! Izreke 8:14

WK 43B
00:00 / 12:11

Tema: - Razlozi da ostanete u & kao “Voljeni” Božji !! -Izreke 8:17

WK 44B
00:00 / 10:45

Tema: Uputa vodi do razlikovanja - Izreke 8:10

WK 45B
00:00 / 11:25

Tema: - Mudrost stanuje s razboritošću!
Pronađite svoje utočište u  Božjoj mudrosti
 - Izreke 8:12

WK 46B
00:00 / 10:24

Tema: - Slušajte upute i budite mudri - Izreke 8:33

WK 47A
00:00 / 09:36

Tema: - Zašto mudraci traže Krista - Božju mudrost i velikog savjetnika?! Izreke 8:14

WK 48A
00:00 / 12:11

Tema: - Samo Božja Riječ i Mudrost ugrađuje čovjeka u kuću Božju! - Izreke 9:1

WK 49A
00:00 / 10:00

Tema: - Podijelite Isusovu ljubav!! - Izreke 9:2

WK 50A
00:00 / 08:37

Tema: - Mudrost uvijek govori; Slušajte je i živite sretnim životom,  !! - Izreke 8:34-36

WK 51A
00:00 / 10:16

Tema: - Neka Gospodin upravlja vašim putevima - Izreke 20:24

WK 3C
00:00 / 06:49

Tema: - Ostanite na mjestu straha od Gospodin i poniznost - Izreke 22:4

WK 3E
00:00 / 08:09

Tema: - Prestanite biti brzopleti - Izaija 28:16

WK 4B
00:00 / 10:32

Tema: - Neka vam Bog podari razumijevanje vremena u kojem se nalazite - 1. Ljetopisa 12:32

WK 5A
00:00 / 10:20

Tema: - Slušajte, Upute pravednika

Izreke 4:1

WK 5C
00:00 / 10:46

Tema: - Izreke 30:30

WK 6B
00:00 / 10:39

Tema: - Izreke 10:2

WK 6D
00:00 / 09:08

Tema: - Izreke 16:8

WK 7B
00:00 / 08:58

Tema: - Izreke 15:8

WK 8A
00:00 / 11:34

Tema:  - Povećajte svoje znanje o Riječi Božjoj - Izreke 24:5

WK 8C
00:00 / 10:01

Tema: - Blagoslovljen čovjek -Psalam 1,1-3

WK 9B
00:00 / 10:32

Tema:  - Psalam 15:1-5

WK 10A
00:00 / 12:22

Tema: - Probudite se za pravednost i ne griješite -

Efežanima 5:14

WK 10C
00:00 / 10:40

Tema:  - Izreke 13:15-16

WK 11B
00:00 / 12:59

Tema:  - Izreke 21:3

WK 12A
00:00 / 09:52

Tema:  - Izreke 25:2

WK 12C
00:00 / 11:24

Tema:  - Izreke 28:5

WK 13B
00:00 / 10:13

Tema: Mudrost je glavna stvar - Izreke 4:7

WK 14A
00:00 / 11:13

Tema:  - Izreke 6:16-19

WK 14C
00:00 / 12:14

Tema:  - Izreke 6:16-19

WK 15B
00:00 / 10:58

Tema:  - Izreke 6:16-19

WK 16A
00:00 / 15:30

Tema:  - Izreke 21:16

WK 16C
00:00 / 10:40

Tema:  - Izreke 28:13

WK 17B
00:00 / 11:41

Tema:  - Izreke 3:1-2

WK 18B
00:00 / 10:24

Tema:  - Izreke 3:3-4

WK 19A
00:00 / 15:45

Tema:  - Izreke 3:6

WK 20B
00:00 / 10:01

Tema: -  Poštuj Gospodina imanjem svojim - Izreke 3:9-10

WK 21A
00:00 / 13:59

Tema:  - Izreke 3:11-12

WK 22A
00:00 / 17:17

Tema:  - Izreke 3:15

WK 22C
00:00 / 10:24

Tema:  - Izreke 3:21-22

WK 23A
00:00 / 08:04

Tema:  - Izreke 3:27-28

WK 23C
00:00 / 12:23

Tema:  - Izreke 3:31

WK 24B
00:00 / 13:02

Tema:  - Izreke 3:34

WK 25B
00:00 / 10:30

Tema:  - Izreke 4:1

WK 26A
00:00 / 09:59

Tema:  - Izreke 4:5

WK 26C
00:00 / 12:03

Tema:  - Izreke 4:8

WK 27B
00:00 / 13:14

Tema: - Božja mudrost produljuje godine života -Izreke 4:10

WK28A
00:00 / 10:40

Tema:  - Izreke 4:12

WK 28C
00:00 / 09:57

Tema: -  Ne idi na stazu opakih... Izreke 4:14

WK 29B
00:00 / 10:49

Tema: -  Kloni se puta zlih! - Izreke 4:19

WK 30A
00:00 / 10:06

Tema: - Hodaj u mudrosti - Izreke 24:4

WK 30C
00:00 / 11:49

Tema: -  Budite dosljedni, a ne lijeni Izreke 6:6

WK 32A
00:00 / 10:47

Tema: - Bogatstvo stečeno taštinom bit će smanjeno - Izreke 13:11

WK 34A
00:00 / 14:28

Tema: - Blagoslovljen čovjek -Psalam 1,1-3

WK 35B
00:00 / 10:32

Tema: Obratite pažnju i priklonite se riječima Božjim -

Efežanima 4:20

WK 36A
00:00 / 10:17

Tema: - Udalji od sebe usta varalica -

Izreke 4:24

WK 37A
00:00 / 13:23

Tema: -  Poštuj Gospodina imanjem svojim - Izreke 3:9-10

WK 37C
00:00 / 13:59

Tema: Riječ Božja je za sve - objavite je gdje god bili!Izreke 8:2-3

WK 38B
00:00 / 10:37

Tema: -  Slušajte upute mudrosti - Izreke 8:4-5

WK 39A
00:00 / 11:15

Tema: - Božja Mudrost govori samo izvrsne stvari!

- Izreke 8:6-7

WK 40A
00:00 / 12:08

Tema: - Hodaj u mudrosti - Izreke 24,1-4

WK 41A
00:00 / 11:49

Tema: Mudrost je bolja od rubina! - Izreke 8:11

WK 42B
00:00 / 10:30

Tema: - Ponos uništava! A evo kako!! … …. - Izreke 8:13

WK 43A
00:00 / 10:08

Tema: - Hodi u mudrosti i vladat ćeš! Izreke 8:15

WK 44A
00:00 / 12:22

Tema: - Trajno bogatstvo i čast potječu od  Samo mudrosti! - Izreke 8:18

WK 45A
00:00 / 11:01

Tema: Mudrost je bolja od rubina! - Izreke 8:11

WK 46A
00:00 / 10:30

Tema: - Donesite plod dobro pred Bogom! - Izreke 8:19

WK 46C
00:00 / 08:13

Tema: - Ponos uništava! A evo kako!! … - Izreke 8:13

WK 47B
00:00 / 10:08

Tema: - Mudrost uvijek govori; Slušajte je i živite sretnim životom,  !! - Izreke 8:34-36

WK 48B
00:00 / 10:16

Tema: Riječ Božja je za sve - objavite je gdje god bili! - Izreke 8:2-3

WK 49B
00:00 / 10:37

Tema: - Mudrost Božja poziva: “Okrenite se ovamo k Meni; i UčitidoŽivite bez stresa!Izreke 9:4

WK 50B
00:00 / 09:32

Ostavite se gluposti i živite -  Izreke 9:4

WK 51B
00:00 / 06:12

Only God’s Word and Wisdom Builds Man into an house of God! - Proverbs 9:1

WK 52A
00:00 / 10:00
bottom of page