top of page

DR IHEME N. NDUKWE VÄCKLINGSMINISTERIEär ett verk och en tjänst som tjänar Gud för att återställa ministern, familjen, kyrkan och nationerna tillbaka till Gud och hans ord genom Jesu Kristi/Guds ords förvandlande kraft med hjälp av den Helige Ande.

DR IHEME N. NDUKWE VÄCKLINGSMINISTERIEär icke-konfessionell: så är detINTE a kyrka. Dess räckvidd är interkonfessionellt, det är verksamhet - det fullständiga evangeliet och dess aktiviteter, väckelse och så kommer det att nätverka med likasinnade predikanter och kyrkor.

 

DR IHEME N. NDUKWE VÄCKLINGSMINISTERIEär inte avsedd att bryta kyrka och har således inget utrymme för kyrkobrytare och utbrytande kyrkor förutom de som är redo för förändring och återkomst, konformation och återställande till Guds ord.

Den har ENDAST plats för Jesus och att...

  • Predika och lär ut den tidlösa sanningen om  Guds ord rent och oförfalskat från Bibeln som inspirerat av den Helige Ande, på praktiska sätt som kommer att beröra, liva upp, omdirigera och omordna, påverka, förändra & förvandla riktiga människor som du.
     

  • Mentor och lärjunge predikanter för att återställa Guds ord …..Detta mentorskap är väckelseorienterat för att utbilda och utrusta ledare och deras kyrkor för den gryende skörden av själar. Om någon renar sig själv kommer han att vara ett kärl lämpligt för Mästarens bruk.

bottom of page