top of page
blue-and-red-galaxy-artwork-1629236.jpg

VILKA VI ÄR

Vi har varit   ….  Vi har sett;
Vi har touched  …. Och vi har känt;
OCH DÄRFÖR KAN VI TALA

DR IHEME N. NDUKWE VÄCKLINGSMINISTERIEär ett verk och tjänst som tjänar Gud för att återställa ministern, familjen, kyrkan och nationerna tillbaka till Gud och hans ord genom Jesu Kristi/Guds ords förvandlande kraft med hjälp av den Helige Ande.

DR IHEME N. NDUKWE VÄCKLINGSMINISTERIEär icke-konfessionell: så är detINTE a kyrka. Dess räckvidd är interkonfessionellt, det är verksamhet - det fullständiga evangeliet och dess aktiviteter, väckelse och så kommer det att nätverka med likasinnade predikanter och kyrkor.

 

DR IHEME N. NDUKWE VÄCKLINGSMINISTERIEär inte avsedd att bryta kyrka och har således inget utrymme för kyrkobrytare och utbrytande kyrkor förutom de som är redo för förändring och återkomst, konformation och återställande till Guds ord.

Den har ENDAST plats för Jesus och att...

  • Predika och lär ut den tidlösa sanningen om  Guds ord rent och oförfalskat från Bibeln som inspirerat av den Helige Ande, på praktiska sätt som kommer att beröra, liva upp, omdirigera och omordna, påverka, förändra & förvandla riktiga människor som du.
     

  • Mentor och lärjunge predikanter för att återställa Guds ord …..Detta mentorskap är väckelseorienterat för att utbilda och utrusta ledare och deras kyrkor för den gryende skörden av själar. Om någon renar sig själv kommer han att vara ett kärl lämpligt för Mästarens bruk.

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRY är:

  • Öppen för riktiga människor av ALLA kategorier, på sin egen verkliga resa, redo för allsidiga förändringar och transformation genom Guds ords livgivande och livsomvandlande kraft genom vår tjänst

  • Ge efter och överlämnade sig för att förhärliga Jesus 

  • Engagerad i att tjäna och positivt påverka både det mindre samhället inom (dvs. av Guds folk) och det större samhället utan (dvs. av landet och folket i varje nation)

 

Vi är missionärer:

  • På en andlig resa, ”i väntan på staden som har grundvalar, vars byggare och skapare är Gud;

  • Sträva genom Guds barmhärtighet, att göra den rimliga tjänsten att framställa våra kroppar som ett levande offer – heligt och behagligt för Gud; att finnas i Kristus och lämpligt för Mästarens bruk!

bottom of page