top of page
Barley Fields

VAD VI GÖR

ÅTERVÄCKELSER

Habakuk 3:2 –
"O HERRE, återuppliva ditt verk mitt i åren! Mitt i åren, gör det känt; i vrede, kom ihåg nåd."

 

  • Revival Sensibiliseringsprogram

  • Seminarier:

Ministers 

Familj
Nationer

MENTORSKAP

Välkommen till detta ministers mentorskapsprogram. Studera för att visa er själva godkända för Gud, en arbetare som inte behövde skämmas; med rätta
dela sanningens ord.”

 

  • Händer på träning

  • Lärjungaskap

BÖNNÄTVERK

Efesierbrevet 6:18 -
"Ber alltid med all bön och åkallan i Anden, var vaken för detta ändamål med all uthållighet och åkallan för alla de heliga"

 

Gå med oss och gå i förbön för ministrar, familjer och nationerna.

Registrera dig för att gå med i arbetsstyrkan
Låt oss följa Jesus, inte mängden
Jesus kallar: "...och kom, följ mig...: Jag är vägen, sanningen och livet.

Anmält sig!

Join the Workforce Sign up
bottom of page