top of page
Image by dan carlson
VÅR VISION

"Återuppliva ministern, familjen, nationen"

 

HERRE: DU KAN ÅTERVÄNDA OSS IGEN!! 
(Psalm 85:1-6; Joel 2:1-32; Job 22:21-23)

En ny gryning
 

  • Att tända ett uppvaknande: för VÄCKELSE över nationerna för ministern, kyrkan och familjen,

  • Provocerande "tider av uppfriskande" som kommer från Herrens närvaro, så att han kan sända Jesus Kristus som predikades för dig innan .......      (Apostlagärningarna 3:19-21).

  • Att höja en ARBETSKRAFTA i KUNGARIKET:  Arméer av trogna män/ministrar återställda till sanningen  (2 Timoteus 2:2-4)  

                                                                        

Ministrar:återupplivad i hjärtat(Efesierna 3:14-19)och hoppas(Kolosserna 1:27); mentorerade i Ordet och Guds rikes sanning, förvandlat av Jesus Kristus, utrustade och beväpnade för att vara starka i sin kallelse och i Guds nåd, engagerade i en evig skillnad som bekräftar en Kristus-centrerad livsstil som gör djärv till säg som aposteln Paulus: "Följ mig när jag följer Kristus" (1 Korintierbrevet 11:1);  redo för en REVIVAL inriktad på att överleva generationer... En väckelse utformad för att återställa kyrkans härlighet på jorden och förbereda ett folk redo för slutet:HERRENS ÅTERKOMMANDE!!

bottom of page