top of page

CRY…  STICK DIN PERSONLIGA VÄCKLING!!

Bönspoäng:

LÅT OSS BE -  Kolosserna 2:2, 4-10 NKJV

 

Såsom vi har tagit emot Kristus Jesus, Herren, må vi

 

🙏så vandra i honom, rotad och uppbyggd i honom och stadfäst i tron, som vi har lärt oss, överflöd av den med tacksägelse.

 

🙏 Fortsätt att slå rot nedåt - var rotad i Guds ord och till Jesus Kristus, och bär frukt uppåt;

 

🙏Våra hjärtan sammanfogade i och med Guds ord för att uppnå rikedomen av full förvissning om förståelse och kunskap om Faderns och Kristi ord,

 

🙏 Se upp så att ingen lurar oss genom filosofi och tomt bedrägeri, enligt människornas tradition, enligt världens grundläggande principer och inte enligt Kristus.

bottom of page