top of page

BUĎTE VYSTAVENA ABYSTE ŽILI V JEHO POHLEDU

Are  Plně se líbíš Pánu Bohu? 

Bůh hledá ctitele!

       STANDARD: „ZAKOŘEN A VYSTAVEN V KRISTA“

    NEMÁTE SPOLEČENSTVÍ S NEPLATNOU PRÁCÍ TEMNOTY;
 

SLYŠET TEĎ: 

BOŽÍ CALL  „Ale přichází hodina a nyní je, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a pravdě; neboť Otec hledá takové, aby ho uctívali." (Jan 4:23)

 

JEHO SLIB:"Když se způsoby člověka líbí Pánu, přiměje i své nepřátele, aby s ním měli pokoj." (Přísloví 16:7)

 

JEŽÍŠŮV STANDARD:"A Ten, který mě poslal, je se mnou.  Otec mě nenechal samotného, protože vždy dělám to, co se mu líbí." (Jan 8:29)

 

DUCH SVATÝ ŘÍKÁ:„I vy jako živé kameny budujete duchovní dům, svaté kněžství, abyste přinášeli duchovní oběti přijatelné Bohu skrze Ježíše Krista. (1 Petr 2:5)

 

DOPISY ŘÍKAJÍ:„Jak jste tedy přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte; zakořenění a vybudování v Něm a utvrzení ve víře, jak jste byli vyučeni, oplývající díkůvzdáním.  (Koloským 2:6-7)

 

PŘIPRAVIT SE:

BÝT NAPLNĚN POZNÁNÍM BOŽÍ VŮLE VE VŠÍ MOUDROSTI A DUCHOVNÍM POROZUMĚNÍ; …  

KRÁTIT HODNÝ PÁNA, … PLNĚ HO POTĚŠIT,  A

BÝT PLODNÝ V KAŽDÉM DOBRÉM PRÁCI … ZVYŠOVAT POZNÁNÍ BOHA; (Kolosanům 1:9–11)

 

Zvažte přihlášení k mentorství!
 

bottom of page