top of page
blue-and-red-galaxy-artwork-1629236.jpg

KDO JSME

Byli jsme   ….  Viděli jsme;
Dotkli jsme se  …. A my jsme cítili;
A PROTO UMÍME MLUVIT

DR IHEME N. NDUKWE MINISTERSTVO OBNOVYje dílo a služba sloužící Bohu k obnovení služebníka, rodiny, církve a národů zpět k Bohu a Jeho Slovu pomocí proměňující moci Ježíše Krista/Božího Slova prostřednictvím pomoci Ducha Svatého.

DR IHEME N. NDUKWE MINISTERSTVO OBNOVYje nekonfesijní: tak jeNE a kostel. Jeho rozsah je mezidenominační, jeho operace - Plné evangelium a jeho aktivity, probuzení a tak se propojí s podobně smýšlejícími služebníky a církvemi.

 

DR IHEME N. NDUKWE MINISTERSTVO OBNOVYnení určeno k rozbití církve, a proto nemá žádný prostor pro rozbíječe a rozbíjející se církve kromě těch, které jsou připraveny na změnu a návrat, přizpůsobení a obnovení Božího slova.

Má místo POUZE pro Ježíše a…

  • Kázejte a učte nadčasovou pravdu  Boží slovo čisté a nefalšované z Bible, inspirované Duchem svatým, praktickými způsoby, které se dotknou, oživí, přesměrují a znovu uspořádají, ovlivní, změní & transformovat skutečné lidi, jako jste vy.
     

  • Mentor a učedník ministrů, aby obnovili slovo Boží …..Toto mentorství je zaměřené na obrození, aby vyškolilo a vybavilo vedoucí a jejich sbory pro začínající sklizeň duší. Pokud se nějaký muž očistí, stane se nádobou vhodnou pro Mistrovo použití.

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRY je:

  • Otevření skutečným lidem VŠECH kategorií, na jejich vlastní skutečné životní cestě, připraveni na všestranné změny a transformaci prostřednictvím životodárné a život transformující síly slova Božího prostřednictvím naší služby

  • Vzdal se a vzdal se, aby oslavil Ježíše 

  • Odhodláni sloužit a pozitivně ovlivňovat jak menší komunitu uvnitř (tj. Božího lidu), tak větší komunitu mimo (tj. země a lidi každého národa)

 

Jsme misionáři:

  • Na duchovní cestě, „čekání na město, které má základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh;

  • Snaha skrze milosrdenství Boží konat přiměřenou službu tím, že představujeme naše těla jako živou oběť – svatou a Bohu milou; být nalezen v Kristu a vhodný pro Mistrovo použití!

bottom of page