top of page
Barley Fields

CO DĚLÁME

OBNOVENÍ DOSAŽENÍ

Habakukové 3:2 –
„Hospodine, oživ své dílo uprostřed let! Uprostřed let to oznamte; v hněvu pamatuj na milosrdenství."

 

  • Programy oživení senzibilizace

  • Semináře:

Ministry 

Rodina
národy

MENTORSTVÍ

Vítejte v tomto mentorském programu ministrů. „Studujte, abyste se ukázali Bohu schváleni, dělník, který se nemusel stydět; správně
rozdělování slova pravdy."

 

  • Ruce na trénink

  • Učednictví

MODLITBASÍŤ

Efezským 6:18 -
"Vždy se modlete se vší modlitbou a prosbou v Duchu, bděte za tímto účelem se vší vytrvalostí a prosbou za všechny svaté"

 

Přidejte se k nám a přimlouvejte se za ministry, rodiny a národy.

Zaregistrujte se a připojte se k pracovní síle
Následujme Ježíše, ne zástup
Ježíš volá: „...a pojď, následuj mě...: Já jsem cesta, pravda a život.

Přihlásil!

Join the Workforce Sign up
bottom of page