top of page
Image by dan carlson
NAŠE VIZE

„Oživení ministra, rodiny, národa“

 

PÁN: MŮŽETE NÁS ZNOVU OŽIVIT!! 
(Žalm 85:1–6; Joel 2:1–32; Job 22:21–23)

Nové svítání
 

  • Zažehujeme probuzení: pro OŽIVENÍ napříč národy pro ministra, církev a rodinu,

  • Provokující „časy osvěžení“ přicházející z Přítomnosti Páně, aby mohl poslat Ježíše Krista, který vám byl kázán před ........      (Skutky 3:19–21).

  • Zvyšování KRÁLOVSKÉ PRACOVNÍ SÍLY:  Armády věrných mužů/ministrů obnovené k pravdě  (2. Timoteovi 2:2-4)  

                                                                        

ministři:ožil v srdci(Efezským 3:14–19)a doufat(Kolosanům 1:27); poučeni Slovem a pravdou o Božím království, proměněni Ježíšem Kristem, vybaveni a vyzbrojeni, aby byli silní ve svém povolání a milosti Boží, oddaní věčnému rozdílu, který potvrzuje životní styl zaměřený na Krista, který je odvážný řekněte jako apoštol Pavel: „Následuj mě, jako já následuji Krista“ (1. Korinťanům 11:1);  připraven na REVIVAL zaměřený na přežití generací…. Probuzení vytvořené tak, aby obnovilo slávu církve na zemi a připravilo lid připravený na konec:NÁVRAT PÁNA!!

bottom of page