top of page

CRY…  PRODEJTE SVÉ OSOBNÍ OŽIVENÍ!!

Modlitební body:

MODLITE SE -  Kolosanům 2:2, 4-10 NKJV

 

Kéž jsme přijali Krista Ježíše Pána

 

🙏tak v Něm choďte, zakořenění a vybudování v Něm a utvrzení ve víře, jak jsme byli učeni, oplývající díkůvzdáním.

 

🙏 Pokračujte v zakořeňování směrem dolů – buďte zakořeněni ve slově Božím a Ježíši Kristu a přinášejte ovoce vzhůru;

 

🙏S naším srdcem se spojte v Božím slově a s ním, abyste dosáhli bohatství plné jistoty porozumění a poznání slov Otce a Krista,

 

🙏Dejte si pozor, aby nás někdo neošidil filozofií a prázdným klamem, podle tradice lidí, podle základních principů světa, a ne podle Krista.

bottom of page