top of page
Desert%20Road_edited.jpg
HLEDEJTE OŽIVENÍ (Žalm 61:1)

Žalm 61:1-2  “ Slyš mé volání, Bože; věnovat se mé modlitbě. Od konce země budu volat k tobě; když je mé srdce přemoženo: veď mě ke skále, která je vyšší než já."

  • VYBERTE SI/KONTAKTUJTE PROBUZENÍ (Skutky 3:19–21)

 

  • CRETE REVIVAL (Žalm 85:6)

 

  • MLUVTE O PROBUZENÍ (Izajáš 40:9)

 

  • HLAS PROBUZENÍ (Izajáš 40:3; Malachiáš 3:1)

 

  • CHVÁLA: Sláva probuzení (Izajáš 40:5)

 

  • PŘIPOJTE SE K PROBUZENÍ (Izajáš 57:15)

 

  • UDRŽUJTE PROBUZENÍ (Izajáš 55:6–7)

 

  • ŠIŘTE PROBUZENÍ (Izajáš 6:8–9)

 

  • ZŮSTAŇTE OŽIVENÍ (Efezským 2:10)

bottom of page