top of page
[Downloader.la]-623a0374c9e9e-min.jpg

SLOVO MOUDROSTI

ARCHIV

2022 WORD OF WISDOM

Téma: - Strach z Pána vede k věčnému životu!

- Přísloví 19:23

WK 3B
00:00 / 06:32

Téma: - Zůstaňte v Jeho Přítomnosti - Lukáš 4,14-15

WK 3D
00:00 / 08:59

Téma: - Procházka v moudrosti - Přísloví 24:1-4

WK 4A
00:00 / 11:49

Téma: - Nechte Boha, aby vám porozuměl době, ve které se nacházíte - 1. Paralipomenon 12:32

WK 4C
00:00 / 10:20

Téma: -  Žalmy 1:6

WK 5B
00:00 / 09:59

Téma: -  Buďte důslední a ne líní_cc781905-5cde-3194-bb8c5b_194-bbd3bPřísloví 6:6

WK 6A
00:00 / 10:47

Téma: - Přísloví 10:2

WK 6C
00:00 / 09:08

Téma: - Bohatství získané marností bude zmenšeno - Přísloví 13:11

WK 7A
00:00 / 14:28

Téma: - Přísloví 15:8

WK 7C
00:00 / 11:34

Téma: - Přísloví 15:8

WK 8B
00:00 / 11:34

Téma:  - Přísloví 11:25

WK 9A
00:00 / 10:55

Téma:  - Psalm 15:1-5

WK 9C
00:00 / 12:22

Téma: - Probuďte se ke spravedlnosti a hříchu ne -

Efezským 5:14

WK 10B
00:00 / 10:40

Téma: - 1 Petr 5:8

WK 11A
00:00 / 10:45

Téma: - Nedělejte ze svého domu příbytek zla -

Přísloví 17:13

WK 11C
00:00 / 09:58

Téma:  - Přísloví 23:13

WK 12B
00:00 / 10:49

Téma:  - Přísloví 28:4

WK 13A
00:00 / 12:26

Téma:  - Přísloví 1:7

WK 13C
00:00 / 09:05

Téma:  - Přísloví 6:16-19

WK 14B
00:00 / 10:51

Téma:  - Přísloví 6:16-19

WK 15A
00:00 / 11:06

Téma:  - Přísloví 6:16-19

WK 15C
00:00 / 15:30

Téma:  - Přísloví 20:7

WK 16B
00:00 / 11:20

Téma: - Prokaž laskavost našim nepřátelům - Přísloví 25:21-22

WK 17A
00:00 / 10:24

Téma:  - Přísloví 3:1-2

WK 18A
00:00 / 14:15

Téma:  - Přísloví 3:1-2

WK 18C
00:00 / 11:51

Téma:  - Přísloví 3:5

WK 20A
00:00 / 13:13

Téma: -  Bojte se Pána a odcházejte od zla - Přísloví 3:7-8

WK 20C
00:00 / 12:38

Téma:  - Přísloví 3:11-12

WK 21B
00:00 / 10:14

Téma:  - Přísloví 3:13-14

WK 22B
00:00 / 13:37

Téma:  - Přísloví 3:18-20

WK 22D
00:00 / 12:50

Téma: - V bázni Páně je jistota a bezpečí - Přísloví 3:24

WK 23B
00:00 / 12:34

Téma:  - Přísloví 3:29

WK 24A
00:00 / 13:26

Téma:  - Přísloví 3:33

WK 25A
00:00 / 12:20

Téma: - Moudří zdědí slávu - Přísloví 3:35

WK 25C
00:00 / 09:55

Téma:  - Přísloví 4:2

WK 26B
00:00 / 11:04

Téma: Moudrost je hlavní věc - Přísloví 4:7

WK 27A
00:00 / 12:01

Téma: - Požehnaný muž -Žalm 1:1-3

WK 27C
00:00 / 10:32

Téma: - Boží moudrost prodlužuje roky života -Přísloví 4:11

WK 28B
00:00 / 10:47

Téma: -  Zachovat pokyn; neboť ona je tvůj Život Přísloví 4:13

WK 29A
00:00 / 13:31

Téma: -  Jas správné cesty - Přísloví 4:18

WK 29C
00:00 / 10:29

Téma: - Nechte Pána řídit vaše cesty - Přísloví 20:24

WK 30B
00:00 / 06:49

Téma: - Nedělejte ze svého domu příbytek zla -

Přísloví 17:13

WK 31A
00:00 / 09:58

Téma: - Prokaž laskavost našim nepřátelům - Přísloví 25:21-22

WK 33A
00:00 / 10:24

Téma:  - Rozšiřte své znalosti v Božím slově - Přísloví 24:5

WK 35A
00:00 / 10:01

Téma: Věnujte pozornost a nakloňte se slovům Božím -

Efezským 4:20

WK 35C
00:00 / 10:17

Téma: - Zachovej své srdce se vší pílí -Přísloví 4:23

WK 36B
00:00 / 10:00

Téma: - Nebuďte chtiví - Job 31:1

WK 37B
00:00 / 13:11

Téma: -  Nepláče moudrost? a rozum vydal svůj hlas? - Přísloví 8:1

WK 38A
00:00 / 10:15

Téma: -  Bojte se Pána a odcházejte od zla - Přísloví 3:7-8

WK 38C
00:00 / 12:38

Téma: - Strach z Pána vede k věčnému životu!

- Přísloví 19:23

WK 39B
00:00 / 06:32

Téma: - Ať slova tvých úst mluví spravedlnost - Přísloví 8:8

WK 40B
00:00 / 16:18

Téma: Poučení vede k rozlišení - Přísloví 8:10

WK 42A
00:00 / 11:25

Téma: - Moudrost přebývá s opatrností!
Najděte své útočiště v  Wisdom of God
 - Přísloví 8:12

WK 42C
00:00 / 10:24

Téma: - Proč mudrci hledají Krista - Boží moudrost a velký rádce?! Přísloví 8:14

WK 43B
00:00 / 12:11

Téma: - Důvody, proč zůstat v & jako „milovaný“ Boží !! -Přísloví 8:17

WK 44B
00:00 / 10:45

Téma: Poučení vede k rozlišení - Přísloví 8:10

WK 45B
00:00 / 11:25

Téma: - Moudrost přebývá s opatrností!
Najděte své útočiště v  Wisdom of God
 - Přísloví 8:12

WK 46B
00:00 / 10:24

Téma: - Poslouchejte pokyny a buďte moudří - Přísloví 8:33

WK 47A
00:00 / 09:36

Téma: - Proč mudrci hledají Krista - Boží moudrost a velký rádce?! Přísloví 8:14

WK 48A
00:00 / 12:11

Téma: - Pouze Boží Slovo a Moudrost staví člověka do Božího domu! - Přísloví 9:1

WK 49A
00:00 / 10:00

Téma: - Sdílejte Ježíšovu lásku!! - Přísloví 9:2

WK 50A
00:00 / 08:37

Téma: - Moudrost mluví vždy; Poslouchejte ji a žijte šťastný život,  !! - Přísloví 8:34-36

WK 51A
00:00 / 10:16

Téma: - Nechte Pána řídit vaše cesty - Přísloví 20:24

WK 3C
00:00 / 06:49

Téma: - Zůstaňte V Místě Strachu Pán a pokora - Přísloví 22:4

WK 3E
00:00 / 08:09

Téma: - Přestaňte být ukvapený - Izajáš 28:16

WK 4B
00:00 / 10:32

Téma: - Nechte Boha, aby vám porozuměl době, ve které se nacházíte - 1. Paralipomenon 12:32

WK 5A
00:00 / 10:20

Téma: - Slyš ty, pokyny spravedlivých

Přísloví 4:1

WK 5C
00:00 / 10:46

Téma: - Přísloví 30:30

WK 6B
00:00 / 10:39

Téma: - Přísloví 10:2

WK 6D
00:00 / 09:08

Téma: - Přísloví 16:8

WK 7B
00:00 / 08:58

Téma: - Přísloví 15:8

WK 8A
00:00 / 11:34

Téma:  - Rozšiřte své znalosti v Božím slově - Přísloví 24:5

WK 8C
00:00 / 10:01

Téma: - Požehnaný muž -Žalm 1:1-3

WK 9B
00:00 / 10:32

Téma:  - Psalm 15:1-5

WK 10A
00:00 / 12:22

Téma: - Probuďte se ke spravedlnosti a hříchu ne -

Efezským 5:14

WK 10C
00:00 / 10:40

Téma:  - Přísloví 13:15-16

WK 11B
00:00 / 12:59

Téma:  - Přísloví 21:3

WK 12A
00:00 / 09:52

Téma:  - Přísloví 25:2

WK 12C
00:00 / 11:24

Téma:  - Přísloví 28:5

WK 13B
00:00 / 10:13

Téma: Moudrost je hlavní věc - Přísloví 4:7

WK 14A
00:00 / 11:13

Téma:  - Přísloví 6:16-19

WK 14C
00:00 / 12:14

Téma:  - Přísloví 6:16-19

WK 15B
00:00 / 10:58

Téma:  - Přísloví 6:16-19

WK 16A
00:00 / 15:30

Téma:  - Přísloví 21:16

WK 16C
00:00 / 10:40

Téma:  - Přísloví 28:13

WK 17B
00:00 / 11:41

Téma:  - Přísloví 3:1-2

WK 18B
00:00 / 10:24

Téma:  - Přísloví 3:3-4

WK 19A
00:00 / 15:45

Téma:  - Přísloví 3:6

WK 20B
00:00 / 10:01

Téma: -  Cti Pána svou hmotou - Přísloví 3:9-10

WK 21A
00:00 / 13:59

Téma:  - Přísloví 3:11-12

WK 22A
00:00 / 17:17

Téma:  - Přísloví 3:15

WK 22C
00:00 / 10:24

Téma:  - Přísloví 3:21-22

WK 23A
00:00 / 08:04

Téma:  - Přísloví 3:27-28

WK 23C
00:00 / 12:23

Téma:  - Přísloví 3:31

WK 24B
00:00 / 13:02

Téma:  - Přísloví 3:34

WK 25B
00:00 / 10:30

Téma:  - Přísloví 4:1

WK 26A
00:00 / 09:59

Téma:  - Přísloví 4:5

WK 26C
00:00 / 12:03

Téma:  - Přísloví 4:8

WK 27B
00:00 / 13:14

Téma: - Boží moudrost prodlužuje roky života -Přísloví 4:10

WK28A
00:00 / 10:40

Téma:  - Přísloví 4:12

WK 28C
00:00 / 09:57

Téma: -  Nevstupujte na cestu ničemů… Přísloví 4:14

WK 29B
00:00 / 10:49

Téma: -  Vyhněte se cestě bezbožných! - Přísloví 4:19

WK 30A
00:00 / 10:06

Téma: - Procházka v moudrosti - Přísloví 24:4

WK 30C
00:00 / 11:49

Téma: -  Buďte důslední a ne líní_cc781905-5cde-3194-bb8c5b_194-bbd3bPřísloví 6:6

WK 32A
00:00 / 10:47

Téma: - Bohatství získané marností bude zmenšeno - Přísloví 13:11

WK 34A
00:00 / 14:28

Téma: - Požehnaný muž -Žalm 1:1-3

WK 35B
00:00 / 10:32

Téma: Věnujte pozornost a nakloňte se slovům Božím -

Efezským 4:20

WK 36A
00:00 / 10:17

Téma: - Dej pryč od tebe klamná ústa -

Přísloví 4:24

WK 37A
00:00 / 13:23

Téma: -  Cti Pána svou hmotou - Přísloví 3:9-10

WK 37C
00:00 / 13:59

Téma: Slovo Boží je pro všechny – hlásejte je, ať jste kdekoli!Přísloví 8:2-3

WK 38B
00:00 / 10:37

Téma: -  Poslechněte si pokyny moudrosti - Přísloví 8:4-5

WK 39A
00:00 / 11:15

Téma: - Moudrost Boží mluví jen vynikající věci!

- Přísloví 8:6-7

WK 40A
00:00 / 12:08

Téma: - Procházka v moudrosti - Přísloví 24:1-4

WK 41A
00:00 / 11:49

Téma: Moudrost je lepší než rubíny! - Přísloví 8:11

WK 42B
00:00 / 10:30

Téma: - Pýcha ničí! A tady je jak!! … …. - Přísloví 8:13

WK 43A
00:00 / 10:08

Téma: - Choď v moudrosti a budeš vládnout ! Přísloví 8:15

WK 44A
00:00 / 12:22

Téma: - Trvalé bohatství a čest jsou od  Wisdom Alone! - Přísloví 8:18

WK 45A
00:00 / 11:01

Téma: Moudrost je lepší než rubíny! - Přísloví 8:11

WK 46A
00:00 / 10:30

Téma: - Nesou ovoce dobré před Bohem! - Přísloví 8:19

WK 46C
00:00 / 08:13

Téma: - Pýcha ničí! A tady je jak!! … - Přísloví 8:13

WK 47B
00:00 / 10:08

Téma: - Moudrost mluví vždy; Poslouchejte ji a žijte šťastný život,  !! - Přísloví 8:34-36

WK 48B
00:00 / 10:16

Téma: Slovo Boží je pro všechny – hlásejte je, ať jste kdekoli! - Přísloví 8:2-3

WK 49B
00:00 / 10:37

Téma: - Moudrost Boží volá: „Vraťte se sem ke mně; a učitnaŽijte bez stresu!Přísloví 9:4

WK 50B
00:00 / 09:32

Opustit pošetilost a žít -  Přísloví 9:4

WK 51B
00:00 / 06:12

Only God’s Word and Wisdom Builds Man into an house of God! - Proverbs 9:1

WK 52A
00:00 / 10:00
bottom of page