top of page

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRYis een werk en een bediening die God dient om de dominee, familie, kerk en naties terug te brengen naar God en Zijn Woord door de transformerende kracht van Jezus Christus/Gods Woord door de hulp van de Heilige Geest.

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRYis niet-confessioneel: zo is hetNIET een kerk. De reikwijdte is interkerkelijk, de werking ervan - het Volle Evangelie en zijn activiteiten, opwekking en zo zal er een netwerk zijn met gelijkgestemde predikanten en kerken.

 

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRYis niet bedoeld om de kerk te breken en heeft dus geen ruimte voor kerkbrekers en break-out kerken, behalve degenen die klaar zijn voor verandering en terugkeer, conformatie en herstel aan Gods woord.

Er is ALLEEN ruimte voor Jezus en om …

  • Predik en onderwijs de tijdloze waarheid van  Gods woord puur en onvervalst uit de Bijbel zoals geïnspireerd door de Heilige Geest, op praktische manieren die zullen raken, verlevendigen, heroriënteren en opnieuw ordenen, beïnvloeden, veranderen & transformeer echte mensen zoals jij.
     

  • Mentor en discipel Bedienaren om het woord van God te herstellen …..Dit mentorschap is op Opwekking gericht om leiders en hun kerken te trainen en uit te rusten voor de aanstaande oogst van zielen. Als iemand zichzelf zuivert, zal hij een vat zijn dat geschikt is voor gebruik door de Meester.

bottom of page