top of page
blue-and-red-galaxy-artwork-1629236.jpg

WIE WE ZIJN

We zijn geweest   ….  We hebben gezien;
We hebben aangeraakt  …. En we hebben gevoeld;
EN DAAROM KUNNEN WE SPREKEN

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRYis een werk en bediening die God dienen om de dominee, familie, kerk en naties terug te brengen naar God en Zijn Woord door de transformerende kracht van Jezus Christus/Gods Woord door de hulp van de Heilige Geest.

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRYis niet-confessioneel: zo is hetNIET een kerk. De reikwijdte is interkerkelijk, de werking ervan - het Volle Evangelie en zijn activiteiten, opwekking en zo zal er een netwerk zijn met gelijkgestemde predikanten en kerken.

 

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRYis niet bedoeld om de kerk te breken en heeft dus geen ruimte voor kerkbrekers en break-out kerken, behalve degenen die klaar zijn voor verandering en terugkeer, conformatie en herstel aan Gods woord.

Er is ALLEEN ruimte voor Jezus en om …

  • Predik en onderwijs de tijdloze waarheid van  Gods woord puur en onvervalst uit de Bijbel zoals geïnspireerd door de Heilige Geest, op praktische manieren die zullen raken, verlevendigen, heroriënteren en opnieuw ordenen, beïnvloeden, veranderen & transformeer echte mensen zoals jij.
     

  • Mentor en discipel Bedienaren om het woord van God te herstellen …..Dit mentorschap is op Opwekking gericht om leiders en hun kerken te trainen en uit te rusten voor de aanstaande oogst van zielen. Als iemand zichzelf zuivert, zal hij een vat zijn dat geschikt is voor gebruik door de Meester.

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRY is:

  • Open voor echte mensen van ALLE categorieën, op hun eigen echte levensreis, klaar voor algemene veranderingen en transformatie door de levengevende en levensveranderende kracht van het woord van God door onze bediening

  • Toegegeven en overgegeven om Jezus te verheerlijken 

  • Toegewijd om zowel de kleinere gemeenschap binnen (dwz van Gods volk) als de grotere gemeenschap buiten (dwz van het land en de mensen van elke natie) te dienen en positief te beïnvloeden

 

Wij zijn missionarissen:

  • Op een spirituele reis, “wachtend op de stad die fundamenten heeft, wiens bouwer en Maker God is;

  • Streven door de barmhartigheden van God om de redelijke dienst te bewijzen door ons lichaam een levend offer aan te bieden - heilig en aanvaardbaar voor God; gevonden te worden in Christus en geschikt voor gebruik door de Meester!

bottom of page