top of page
Barley Fields

WAT WE DOEN

REVIVAL OUTREACHES

Habakuk 3:2 –
“O HEER, herleef Uw werk in het midden van de jaren! Maak het in het midden van de jaren bekend; denk in toorn aan barmhartigheid.”

 

  • Revival-sensibiliseringsprogramma's

  • seminars:

Ministers 

Familie
landen

MENTORSCHAP

Welkom bij dit ministers mentorschapsprogramma. 'Bestudeer om te laten zien dat u goedgekeurd bent voor God, een werkman die zich niet hoefde te schamen; terecht
het woord van de waarheid verdelen.”

 

  • Praktijkgericht trainen

  • Discipelschap

GEBEDNETWERK

Efeziërs 6:18 -
"Bidt altijd met alle gebed en smeking in de Geest en waakt daartoe met alle volharding en smeking voor alle heiligen"

 

Doe met ons mee en bemiddel voor predikanten, gezinnen en de naties.

Meld u aan om lid te worden van het personeelsbestand
Laten we Jezus volgen, niet de menigte
Jezus roept: "...en kom, volg mij...: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Ingeschreven!

Join the Workforce Sign up
bottom of page