top of page
Image by dan carlson
ONZE VISIE

"De minister, de familie, de natie nieuw leven inblazen"

 

HEER: U KUNT ONS WEER LEVEN!! 
(Psalm 85:1-6; Joël 2:1-32; Job 22:21-23)

Een nieuwe dag
 

  • Een ontwaken ontketenen: voor REVIVAL over de naties voor de predikant, de kerk en het gezin,

  • Provocerende "Tijden van Verfrissing" komende van de Tegenwoordigheid van de Heer, opdat Hij Jezus Christus moge zenden die eerder tot u gepredikt is ....      (Handelingen 3:19-21).

  • Een KONINKRIJK WERKKRACHT oprichten:  Legers van getrouwe mannen/ministers hersteld tot de Waarheid  (2 Timotheüs 2:2-4)  

                                                                        

ministers:nieuw leven ingeblazen in het hart(Efeziërs 3:14-19)en hoop(Kolossenzen 1:27); begeleid in het Woord en de waarheid van het Koninkrijk van God, getransformeerd door Jezus Christus, toegerust en gewapend om sterk te zijn in hun roeping en in de genade van God, toegewijd aan een eeuwig verschil dat een op Christus gerichte levensstijl bevestigt die stoutmoedig maakt om zeg zoals de apostel Paulus: "Volg mij zoals ik Christus volg" (1 Korintiërs 11:1);  klaar voor een REVIVAL gericht op het overleven van generaties…. Een opwekking gevormd om de glorie van de kerk op aarde te herstellen en een volk voor te bereiden dat klaar is voor het einde:DE TERUGKEER VAN DE HEER!!

bottom of page