top of page

WORDEN OPGEBOUWD OM IN ZIJN ZICHT TE LEVEN

Are  Behaagt u de Here God volledig? 

God zoekt aanbidders!

       DE STANDAARD: “GEWORTELD EN OPGEBOUWD IN CHRISTUS“

    GEEN GEMEENSCHAP HEBBEN MET HET ONVRUCHTBARE WERK VAN DE DUISTERNIS;
 

HOOR NU: 

GODS OPROEP  “ Maar het uur komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader in geest en waarheid zullen aanbidden; want de Vader zoekt zulke mensen om Hem te aanbidden.” (Johannes 4:23)

 

ZIJN BELOFTE:"Als iemands wegen de Heer behagen, zorgt Hij ervoor dat zelfs zijn vijanden vrede met hem hebben." (Spreuken 16:7)

 

JEZUS' STANDAARD:“En Hij die Mij gezonden heeft, is met Mij.  De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd die dingen die Hem behagen.” (Johannes 8:29)

 

DE HEILIGE GEEST ZEGT:“Ook u, als levende stenen, wordt gebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die voor God aanvaardbaar zijn door Jezus Christus. (1 Petrus 2:5)

 

DE BRIEVEN ZEGGEN:“Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandelt zo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem en gevestigd in het geloof, zoals u geleerd is, daarin overvloedig met dankzegging.  (Kolossenzen 2:6-7)

 

MAAK JE KLAAR:

TE WORDEN GEVULD MET DE KENNIS VAN GODS WIL IN ALLE WIJSHEID EN SPIRITUEEL BEGRIP; …  

OM DE HEER WAARDIG TE WANDELEN, … HEM VOLLEDIG TE BEhagen,   EN

VRUCHTBAAR ZIJN IN ELK GOED WERK … TOENAME IN DE KENNIS VAN GOD; (Kolossenzen 1:9-11)

 

Overweeg om je aan te melden voor mentorschap!
 

bottom of page