top of page
Zoeken

HOE JE EEN UITSTEKEND LEVEN KUNT LEVEN!

Spreuken 8:6-7

"Horen; want ik zal spreken over uitstekende dingen; en het openen van mijn lippen zullen goede dingen zijn.”

Vers 7: Want mijn mond zal de waarheid spreken; en goddeloosheid is een gruwel voor mijn lippen.”


HOW YOU CAN LIVE AN EXCELLENT LIFE!

God wil dat je een voortreffelijk leven leidt en een uitstekend leven voor Hem. En ja dat kan! Door Jezus Christus die de Wijsheid van God is; Hij is de kracht van God en het Woord van God!

En Wijsheid spreekt vandaag tot jou om de wijsheid te horen die van boven is, de wijsheid die van God komt, namelijk: ‘Christus in jou, de hoop der heerlijkheid’.


DE UITSTEKENDHEID VAN HET WOORD VAN GOD!

Het is het woord van bevrijding, want de psalmist zei: "Hij zond Zijn woord uit en genas hen en verloste hen van AL hun vernietiging."

(Psalm 107:20)

Hoor opnieuw wat de Schrift ons vertelt over de voortreffelijkheid van het Woord van God in Psalm 19 vers 11:

"Bovendien wordt uw dienaar hierdoor gewaarschuwd: en het houden ervan is een grote beloning."


Elk woord van God is uitstekend. Als je het woord van God hoort, neem je dan voor om het te doen en ernaar te leven. Er is een grote beloning in het houden van het woord van God. En als u zich voorneemt daardoor te spreken, zult u zien dat u uw lippen opent om de juiste dingen te zeggen. Uw mond zal de waarheid spreken; Want uit de overvloed van het hart zal de mond spreken; ja, door de waarheid van wijsheid - zo kun je een uitstekend leven leiden


DE EXCELLENTIE VAN GENADE & WAARHEID

"De wet werd gegeven door Mozes, maar genade en waarheid kwamen door Jezus Christus", de Heer en Heiland van de wereld. (Johannes 1:17)


Dus het eerste principe is dat je accepteert wat Jezus Christus voor jou deed, voor de hele mensheid aan het kruis van Golgotha, namelijk: "Hij werd zonde voor jou, betaalde de straf voor de zonde door voor je zonden te sterven, zodat je kunt worden." de gerechtigheid van God” in Hem.

Alleen dan kun je genade ontvangen om de waarheid van Gods woord te doen, wat je zal helpen om in voortreffelijkheid en voortreffelijkheid voor/tot God te leven!! Zoals geschreven staat in Johannes 1:12: "Aan allen die Hem hebben aangenomen, heeft Hij de macht gegeven om kinderen van God te worden." Ja; de uitstekende !!


Om een uitstekend leven te leiden, moedig ik je aan: je moet altijd verlangen om uitstekende dingen te horen, te ontvangen en te spreken die gebaseerd zijn op het woord van God: “Want de HEER geeft wijsheid; uit zijn mond komt kennis en verstand.”


THE EXCELLENCE OF GRACE & TRUTH

Ik moedig je aan om aandacht te schenken aan het woord van God; neig uw oor tot de woorden van het woord van God en de tucht der wijsheid. “Laat ze niet wijken van uw ogen; bewaar ze in het midden van uw hart.” Bewaar het woord van God, want het is leven voor hen die het vinden en bewaren; en gezondheid voor heel hun vlees. We mogen niet spreken zoals de mensen van de wereld, we mogen niet spreken volgens de wijsheid van de wereld die op niets uitloopt.

Spreuken 22, vanaf vers 20-21 zegt dat het door het woord van God is dat je de juiste raad en kennis zult ontvangen; kennis die macht is


UITSTEKENDE RAAD MET HET WOORD

Uitmuntendheid in het leven begint met spirituele uitmuntendheid. Om spirituele uitmuntendheid te bereiken, moet u aandacht schenken aan het woord van God, uw oor neigen naar de uitspraken van het woord van God en de instructie van wijsheid.

“Laat ze niet wijken van uw ogen; bewaar ze in het midden van uw hart.” Bewaar het woord van God, want het is leven voor hen die het vinden en bewaren; en gezondheid voor heel hun vlees. (Spreuken 4:22)


Uitmuntende mensen moeten wel/niet spreken zoals de mensen van de wereld; ze mogen niet spreken volgens de wijsheid van de wereld die op niets uitloopt.

Uit Spreuken 22 vers 20-21 begrijpen we dat het door het woord van God is dat je de juiste raad en kennis zult ontvangen; kennis die macht is. Het is door het woord van God dat je zult weten hoe je geloof kunt behouden en antwoord kunt geven op vragen die je geloof in Christus in twijfel trekken. Het is belangrijk voor u om het woord van God te blijven horen; want 'het geloof komt door het horen en het horen door het woord van God', zodat uw handelen gebaseerd zal zijn op wat het woord van God zegt/instrueert. En het zijn de (deze) voortreffelijke dingen die u zullen helpen om de gerechtigheid van God in Christus Jezus te blijven; want het woord van God is een zeker profetisch woord.


UITSTEKENDHEID VAN GODS KRACHT

En als we dit uitstekende ding van de HEER ontvangen om door de kracht van zijn woord te leven, moeten we ook spreken, zodat velen zich zullen bekeren om de waarheid te leren kennen.

Paulus schreef aan de Korinthiërs in 1 Korintiërs 2:6 en zei:

"Hoewel wij (de volwassen en bekrachtigde door God) wijsheid spreken onder hen die perfect zijn: maar niet de wijsheid van deze wereld, noch van de prinsen van deze wereld, die op niets uitlopen:"

Vers 7: Maar wij spreken de wijsheid van God in een mysterie, zelfs de verborgen wijsheid, die God voor de wereld heeft verordend tot onze glorie:

Vers 8: Wat geen van de prinsen van deze wereld wist: want als ze het hadden geweten, zouden ze de Heer der glorie niet hebben gekruisigd.


EXCELLENCE OF GOD’S POWER

We hebben dus deze wijsheid die door God aan ons is geopenbaard door zijn Zoon Jezus Christus; de wijsheid die ons helpt ons te onderwerpen aan de leiding van de Geest van God. En we zijn in staat om deze wijsheid te spreken, zoals Kolossenzen 1:26-27 zegt:

“Zelfs het mysterie dat eeuwenlang en generaties lang verborgen is geweest, maar nu wordt geopenbaard aan zijn heiligen:

Deze wijsheid is ons geopenbaard door onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Vers 27:

“Aan wie God wil bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid is van dit geheimenis onder de heidenen; dat is Christus in u, de hoop der heerlijkheid:


CHRISTUS IN U, DE HOOP OP GLORIE

Dus, als een kind van God, als een heilige van God, als degenen die Jezus Christus als Heer en Verlosser hebben aanvaard, zijn we nu de gerechtigheid van God in Christus Jezus geworden; dus we moeten de waarheid spreken. We zouden een geheiligd leven moeten blijven leiden, door gehoorzaamheid aan het woord van God; omdat het woord van God de waarheid is. Jezus is het Woord en het Woord is waarheid; en Hij kwam om van deze waarheid te getuigen.

Dus wij die deze waarheid hebben ontvangen, moeten een waar leven in Christus blijven leiden, dat gebaseerd is op het woord van God; en we moeten blijven getuigen van de waarheid.


CHRIST IN YOU, THE HOPE OF GLORY

Laat goddeloosheid een gruwel zijn voor onze lippen; zoals de Schrift zegt in Spreuken 12 vers 22:

"Bedrieglijke lippen zijn de HERE een gruwel, maar wie waarlijk handelt, is Zijn welgevallen."

Dus, doel om echt te blijven handelen. Als je deze waarheid hebt ontvangen, leef dan in de waarheid van het woord van God en handel waarachtig. Als je deze waarheid nog niet hebt ontvangen; dat Jezus vandaag de weg, de waarheid en het levensdoel is om het te ontvangen. Dat is de enige manier waarop u echt zaken kunt doen; en dat is de enige manier waarop liegende lippen een gruwel in je lippen zullen worden. Maak uzelf niet tot een gruwel voor de HERE. Maar handel liever oprecht, en u zult een genot zijn; en de HERE zal een welgevallen aan u hebben.


Terwijl je het doet, blijf gezegend in Jezus 'naam. Amen.

5 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Return to God and be revived
Be restored to the truth
Being Built and raised
bottom of page