top of page

CRY…  SPARK JE PERSOONLIJKE HERLEVING!!

Gebedspunten:

LATEN WE BIDDEN -  Kolossenzen 2:2, 4-10 NBV

 

Gelijk wij Christus Jezus, de Heer, hebben aangenomen, mogen wij

 

🙏Wandel dus in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem en gevestigd in het geloof, zoals ons is geleerd, daarin overvloedig met dankzegging.

 

🙏 Blijf wortel schieten naar beneden - wees geworteld in het woord van God en naar Jezus Christus, en draag vrucht naar boven toe;

 

🙏Met onze harten verenigd in en met Gods woord bereikend de rijkdommen van de volledige zekerheid van begrip en kennis van de woorden van de Vader en van Christus,

 

🙏Pas op dat niemand ons bedriegt door filosofie en ijdel bedrog, volgens de traditie van mensen, volgens de basisprincipes van de wereld, en niet volgens Christus.

bottom of page