top of page

WORDEN HERSTELD NAAR DE WAARHEID EN LEEF

GA TERUG NAAR DE WAARHEID.

GOD verheugt zich erover dat zijn kinderen in de waarheid wandelen!

 Alleen naar Jezus kijken …

DE WAARHEID:  JEZUS IS DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN.

NIEMAND KOMT NAAR DE VADER BEHALVE DOOR HEM!

 

HOOR NU:  

GODS OPROEP VAN GENADE - Want zo zegt de Heer tegen het huis van Israël: “Zoek Mij en leef! Maar zoek Bethel niet, ga Gilgal niet binnen en trek niet over naar Berseba;Zoek de Heer en leef, opdat hij niet als een vuur uitbarst in het huis van Jozef en het verslindt, zonder dat iemand het in Bethel blust" (Amos 5:4-6)

ZIJN BELOFTE: 
"En je zult Mij zoeken en vinden,wanneerje zult Mij zoeken met heel je hart (Jeremia 29:13)

 

DE HEILIGE GEEST ZEGT:
"Uw oren zullen een woord achter u horen, zeggende: "Dit is de weg, bewandel die, telkens wanneer u naar rechts gaat, of wanneer u naar links gaat." (Jesaja 30:21)

  
'En de Verlosser zal komen tot Sion, en tot hen die zich bekeren van overtreding in Jakob, spreekt de HEER!' (Jesaja 59:20)

 

JEZUS' STANDAARD: 
"Als jijblijf (ga door) in mijn woord, dan bent u werkelijk Mijn discipelen!  En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.“ (Johannes 8:31-32)

 

DE BRIEVEN ZEGGEN:
"Sta daarom, uw middel omgord met de waarheid, het borstharnas van gerechtigheid aangedaan,..." (Efeziërs 6:14)

 

Dit is de TIJD OM DE WAARHEID TE ZOEKEN & TE LEVEN!

Tijd om te weten….

Tijd om de kennis van de Heer na te jagen. Zijn uitgaan is vastgesteld als de ochtend; Hij zal naar ons toe komen als de regen, zoals de vroege en late regen naar de aarde. (Hosea 6:3).

bottom of page