top of page

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRYështë një punë dhe shërbesë që i shërben Perëndisë për të rivendosur Ministrin, Familjen, Kishën dhe Kombet te Perëndia dhe Fjala e Tij me anë të fuqisë transformuese të Jezu Krishtit/Fjalës së Perëndisë nëpërmjet ndihmës së Frymës së Shenjtë.

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRYështë jokonfesionale: kështu ështëJO a kishë. Shtrirja e tij është ndërkonfesionale, janë operacionet - Ungjilli i Plotë dhe aktivitetet e tij, ringjallja dhe kështu do të rrjetizohet me ministra dhe kisha me të njëjtin mendim.

 

DR IHEME N. NDUKWE REVIVAL MINISTRYnuk ka për qëllim të thyejë kishën dhe kështu nuk ka vend për thyerësit e kishave dhe kishat shpërthyese, përveç atyre të gatshme për ndryshim dhe kthim, përshtatje dhe rivendosje të fjalës së Zotit.

Ka vend VETËM për Jezusin dhe për të…

  • Predikoni dhe Mësoni të Vërtetën e përjetshme të  Fjala e Zotit e pastër dhe e pastër nga Bibla, e frymëzuar nga Fryma e Shenjtë, në mënyra praktike që do të prekin, gjallërojnë, ridrejtojnë dhe rirregullojnë, ndikojnë, ndryshojnë & transformoni njerëz të vërtetë si ju.
     

  • Mentor dhe dishepull shërbëtorë për të rivendosur fjalën e Perëndisë …..Ky mentorim është i orientuar nga Rilindja për të trajnuar dhe pajisur udhëheqësit dhe kishat e tyre për korrjen e shpirtrave në agim. Nëse dikush pastron veten, ai do të jetë një enë e përshtatshme për përdorim nga Mjeshtri.

bottom of page