top of page

'KTHIMI NE
BE  BUILT' Jobi 22:23
 
Shkrimet e Shenjta Ditore për 365 ditë

E SOT
PREMTIME

BIBLE VERSE

"Ai ju ka dhënë shiun e parë me masë; dhe do të bëjë që të bjerë për ju shiu, shiu i parë dhe shiu i fundit në muajin e parë." Joel 2:23 

TODAY'S PROMISE PRAYER
00:00 / 15:42

"For the Lord shall comfort Zion: he will comfort all her waste places; and he will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord; joy and gladness shall be found therein, thanksgiving, and the voice of melody." Isaiah 51:3

bottom of page