top of page
RIVAL TANI ARKIVE

Pritësi: Dr.Iheme N. Ndukwe

Tema: Job 22:21-23. "Kthimi për t'u ndërtuar"

RN/1
00:00 / 29:41

Tema: Gjoni 4:23.  "Jepini Perëndisë adhurim të vërtetë"

RN/3
00:00 / 30:57

Tema: Mateu 16:18a. "Ti je Peter, ..."

RN/5
00:00 / 29:02

Tema: Mateu 16:18c. Jezusi "Kisha ime"

RN/7
00:00 / 32:12

Tema: Mateu 16:18e. "Portat e ferrit nuk do të mbizotërojnë kundër kishës"

Tema: Isaia 66:1.  " Ne jemi ndërtesa e Zotit"

RN/2
00:00 / 31:08

Tema: Mateu 16: 13-16. “Kush thua se jam unë?: Ti je Krishti!

RN/4
00:00 / 26:45

Tema: Mateu 16:18b. "Dhe mbi këtë shkëmb ..."

RN/6
00:00 / 29:23

Tema: Mateu 16:18d. Ndërtimi me Jezusin

RN/8
00:00 / 26:16

Tema: Mateu 17:1-8. "Shpërfytyrimi"

RN/9
00:00 / 30:28

Tema: Luka 24:1-8; "Ringjallja"

RN/11
00:00 / 31:22

Tema: Predikimi në mal Pjesa e Parë: Dy lloje themelesh -Mateu 7:24:27

RN/13
00:00 / 31:46
RN/10
00:00 / 29:47

Tema: "Jeta e ringjallur në Krishtin" Kolosianëve 3:1-4

RN/12
00:00 / 32:11

Tema: “Predikimi në mal pjesa e dytë: Të varfërit në shpirt- Mateu 5:3”

RN14
00:00 / 31:41

Tema: "Pjesa e tretë Predikimi në Mal: Ata që vajtojnë - Mateu 5:4"

RN/15
00:00 / 32:18

Tema: Predikimi në mal pjesa e pestë: Ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi - Mateu 5:6 kjv

Tema: “Predikimi në mal pjesa e katërt: Meek -Mateu 5 vs 5"

RN/16
00:00 / 30:22

Tema: Predikimi në mal pjesa e gjashtë: Mateu 5:7- I Mëshirshmi

RN/17
00:00 / 30:58

Tema: - Predikimi në mal pjesa 7: Mateu 5:8 - Të pastërt në zemër

RN/19
00:00 / 32:09

Tema: - Predikimi në Mal pjesa 9: Mateu 5:10 - Të persekutuarit (1)

RN/21
00:00 / 30:44

Tema: - Predikimi në mal pjesa e njëmbëdhjetë: Mateu 5:11-12 - Të përndjekurit duhet të gëzohen

RN/23
00:00 / 26:15

Tema: - Vizioni i Perëndisë është i siguruar: Mateu 2:11

RN/25
00:00 / 32:04
RN/18
00:00 / 32:15

Tema: - Predikimi në mal pjesa 8: Mateu 5:9 - Paqebërësit

RN/20
00:00 / 31:02

Tema: - Predikimi në mal, pjesa e dhjetë: Mateu 5:11 - Të sharët dhe të persekutuarit (2)

RN/22
00:00 / 26:10

Tema: - Festimi i lindjes së Jezusit

Psalmi 68:11

RN/24
00:00 / 27:48

Tema: - Rivendosja në kalendarin e Perëndisë:

Psalmi 90:4

RN/26
00:00 / 30:29

Tema: - Ju jeni kripa e Tokës:

Mateu 5:13

RN/27
00:00 / 30:28

Tema: - Perëndia është Ndihmësi ynë  - Zanafilla 49 vs 25

RN/29
00:00 / 30:52

Tema: - Pusho në Zotin  - Psalmet 37 v 7

RN/31
00:00 / 31:15

Tema: - Mos u fikët, ju keni një shërbim PT 2

- 2 Korintasve 2 vs 17

RN/33
00:00 / 30:00

Tema: -  Gjon Pagëzori: Një shembull i përgatitjes për Ardhjen e Zotit Pt 2 - Mateu 3:1-4

RN/35
00:00 / 32:20

Tema: - Hyrja Triumfale- Gjoni 12 vs 12

RN/37
00:00 / 31:49

Tema: - Veprat 1 vs 6

RN/39
00:00 / 30:05

Tema: - Veprat 1 vs 15

RN/41
00:00 / 30:46

Tema: - 2 Timothy 2 vs 19

RN/43
00:00 / 30:36

Tema: - Veprat e Apostujve 4 vs 31

RN/45
00:00 / 30:46

Tema: - Filipianëve 2 vs 12

RN/47
00:00 / 30:47

Tema: - Krishti është fundi i ligjit për drejtësi për këdo që beson - Mateu 5 vs 19

RN/49
00:00 / 30:14

Tema: - Të bësh mirë me burrat dhe me Zotin !! - Mateu 5:23 vs 24

RN/51
00:00 / 29:39

Tema: - Ju jeni drita e botës  

Mateu 5 v 14

RN/28
00:00 / 30:33

Tema: - Të përulurit do ta shtojnë Gëzimin e tyre  - Isaia 29 v 19

RN/30
00:00 / 31:27

Tema: - Mos u fikët, ju keni një shërbim PT 1

- 2 Korintasve 4 vs1

RN/32
00:00 / 30:35

Tema: - Gjon Pagëzori Një shembull i përgatitjes së Pt 1 - Mateu 3:1-4

RN/34
00:00 / 29:46

Tema: - Është shkruar - Mateu 4 vs 1 - 4

RN/36
00:00 / 31:16

Tema: - Veprat 1 vs 1

RN/38
00:00 / 30:05

Tema: - Veprat 1 vs 12

RN/40
00:00 / 29:45

Tema: - 2 Timothy 2 vs 15

RN/42
00:00 / 30:47

Tema: - Veprat 2 vs 22

RN/44
00:00 / 30:13

Tema: - Filipianëve 2 vs 5

RN/46
00:00 / 30:08

Tema: -  Jesus Krishti - Përmbushja e Ligjit dhe Profetëve

- Mateu 5 vs 17-18

RN/48
00:00 / 30:13

Tema: - Nuk do të vrasësh … …. ! - Mateu 5 vs 21

RN/50
00:00 / 30:13

Topic: - Do Not Give In To Lust; And Commit Adultery in the Heart!! - Mathew 5 vs 27

RN/52
00:00 / 30:43

Topic: - Divorce Not but Live in Love and Reconciliation; For God hates Divorcement - Mathew 5 vs 31-32

RN/53
00:00 / 29:42

Topic: -  There’s An Appointed Time : Wait for It, Work by It !! -

Luke 1 vs 57

RN/55
00:00 / 29:24

Topic: - Be Intentional to Seek the Lord & His Covenant Blessings, Not the Crumbs or Alternatives. - Isaiah 51 vs 1

RN/57
00:00 / 30:09

Topic: - Righteousness Says : "Make Wholehearted & Selfless Giving A Part of You!” Mathew 5 vs 42

RN/59
00:00 / 24:47

Topic: Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. - Mathew 5 vs 48

RN/61
00:00 / 30:51

Topic: “Be A Prince of God that has Power in God!” - Mathew 6 v 5

RN/63
00:00 / 30:56

Topic: Return to the Lord, for He will Abundantly Pardon and shall  Build You Up! - Isaiah 55 vs 7

RN/65
00:00 / 30:52

Topic: Hossana! Jesus Saves!! Just Give Him To Ride On Your Back!!! - John 12 vs 12

RN/67
00:00 / 30:51

Topic: -  Guard thy tongue; Think before you speak! - Mathew 5 vs 33

RN/54
00:00 / 29:05

Topic: - All Authority is of the Lord God : (So Locate yourself in Him) - Luke 2 vs 1

RN/56
00:00 / 29:45

Topic: - Avenge not Yourself, For Vengeance Is of The Lord

- Mathew 5 vs 38

RN/58
00:00 / 31:41

Topic: - Examine Your Love to Love like God loved”

- Mathew 5 vs 43-47

RN/60
00:00 / 31:10

Topic: Give with the right motive : which is to please God and Not Man (self,others) Or Circumstances - Mathew 6 v 1-4

RN/62
00:00 / 29:12

Topic: Seek ye the LORD while He may be found, call ye upon Him while He is near! - Isaiah 55 vs 6

RN/64
00:00 / 30:26

Topic: Riches Are not Blessings! True Blessings Come Only From God! - Proverbs 10:22

RN/66
00:00 / 30:23

Topic: A Faithful Witness Does Not Lie! Who Are You?? - Matthew 28:11-15

RN/68
00:00 / 29:10

Topic: Who Is An Overcomer? - 1 John 5 vs 5 - 7

Topic: All & Absolute Authority is given to our Savior Jesus Christ!! - Mathew 28 vs 18

RN/69
00:00 / 29:24
RN/70
00:00 / 31:31

Topic: Know the truth and apply the truth always -Acts 1 vs 1 - 2

RN/71
00:00 / 31:36

Topic: Are You troubled? Hear Jesus speak to Your Heart!-John 14 vs 1-2

RN/72
00:00 / 31:41

Topic: Are You Preparing? Heaven Is Open Only For Those Prepared Through The Word of God - John 14 vs 2-3

RN/73
00:00 / 31:29

Topic: Hear This : Don’t Come to The Point Where you begin to judge God! - Malachi 3 vs 13

RN/75
00:00 / 30:57

Topic: God’s Promises Are For All Who Walk In His Ways, His Truth and Live By His Life! - Acts 2 vs 28

RN/74
00:00 / 31:46

Topic: Be a companion of those who fear the Lord and who keep His word - Malachi 3 vs 16

RN/76
00:00 / 30:33

Topic: Those who God Makes His Jewels ! - Malachi 3 vs 17

RN/77
00:00 / 30:57

Topic: “God is looking for faithful men and women who are committed and zealous to maintain good works.” - 2 Timothy 2 vs 11

RN/79
00:00 / 31:02

Topic: If We Believe Not, yet God Abides Faithful: He Cannot Deny Himself - 2 Timothy 2 vs 13

RN/81
00:00 / 31:37

Topic: 1 Thessalonians 5 vs 24

RN/78
00:00 / 30:16

Topic: The Race Of Life Is a Race of Endurance: Don’t Give Up To Challenges Too Soon !!! - 2 Timothy 2 vs 12

RN/80
00:00 / 30:17

Topic: 1 Timothy 3 vs 16

RN/82
00:00 / 40:51

Topic:  - 1 Timothy 4 vs 1

Topic: Lies-In-Hypocrisy? - 1 Timothy 4 vs 2

RN/83
00:00 / 30:48
RN/84
00:00 / 29:27

Topic: 1 Timothy 4 vs 3

Topic: 1 Timothy 4 vs 6 - 7

RN/85
00:00 / 32:08
RN/86
00:00 / 32:02

Topic: 1 Timothy 4 vs 8

Topic: 1 Timothy 4 vs 9 - 11

RN/87
00:00 / 31:19
RN/88
00:00 / 31:11

Topic: Be An Example of ‘The Believers’ ::  Influence Others Unto Godliness through The Holy Spirit’s Power! - 1 Timothy 4 vs 12

Topic: 1 Timothy 4 vs 13-14

RN/89
00:00 / 36:55

Topic: 1 Timothy 4 vs 15

RN/90
00:00 / 45:49

Topic: 1 Timothy 4 vs 16

RN/91
00:00 / 39:42
RN/92
00:00 / 46:44

Topic: 1 John 1 vs 1 - 4

Topic: 1 John 1 vs 5 - 7

RN/93
00:00 / 45:28
RN/94
00:00 / 39:47

Topic: John 8 vs 12 - 14

Topic: John 8 vs 15 - 18

RN/95
00:00 / 37:18
RN/96
00:00 / 46:44

Topic: John 9 vs 1 - 5

Topic: Genesis 3 vs 14 - 15

RN/97
00:00 / 41:02
RN/98
00:00 / 38:09

Topic: Galatians 4 vs 4

Topic: Luke 2 vs 7

RN/99
00:00 / 41:53
RN/100
00:00 / 42:14

Topic: Matthew 2 vs 1

Topic: 1 John 1 vs 8

RN/101
00:00 / 44:24
RN/102
00:00 / 37:50

Topic: 1 John 2 vs 1 - 2

Topic: 1 John 2 vs 3

RN/103
00:00 / 44:31
RN/104
00:00 / 41:10

Topic: 1 John 2 vs  7

Topic: 1 John 2 vs 12 - 14

RN/105
00:00 / 35:58
RN/106
00:00 / 43:18

Topic: 1 John 2 vs 15

Topic: 1 John 2 vs 17

RN/107
00:00 / 44:09

Topic: 1 John 2 vs 18

RN/108
00:00 / 37:30

Topic: 1 John 2 vs 20

RN/109
00:00 / 44:39

Topic: 1 John 2 vs 24

RN/111
00:00 / 41:06

Topic:  The Triumphal Entry - John 12 vs 12

RN/113
00:00 / 30:37

Topic:  1 John 2 vs 27

RN/115
00:00 / 38:42

Topic:  1 John 3 vs 1

RN/117
00:00 / 45:45

Topic:  1 John 3 vs 4

RN/119
00:00 / 38:46

Topic:  Acts 2 vs 4 - 11

RN/121
00:00 / 40:19
RN/110
00:00 / 38:35

Topic: 1 John 2 vs 26

RN/112
00:00 / 38:17

Topic:  “The Resurrection” - Luke 24:1-8;

RN/114
00:00 / 46:55

Topic:  1 John 2 vs 28

RN/116
00:00 / 41:28

Topic:  1 John 3 vs 2

RN/118
00:00 / 39:23

Topic:  Acts 2 vs 1 - 3

RN/120
00:00 / 35:21

Topic:  1 John 3 vs 7 - 8

RN/122
00:00 / 45:55
bottom of page