top of page

TË NDËRTOHUNI PËR TË JETUAR NË VËSHTRIMIN E TIJ

Are  Ju e kënaqni plotësisht Zotin Perëndi? 

Zoti po kërkon adhurues!

       STANDARDI: “I RREJTËZUAR DHE I NDËRTUR NË KRISHTIN”

    NUK KA ASNJË SHOQËRI ME PUNËN E PAfrytshme të Errësirës;
 

DËGJO TANI: 

GOD's CALL  “ Por ora po vjen dhe tani ka ardhur, kur adhuruesit e vërtetë do ta adhurojnë Atin në frymë dhe të vërtetë; sepse Ati kërkon të tillë që ta adhurojnë Atë.” (Gjoni 4:23)

 

PRETIMI I TIJ:“Kur rrugët e një njeriu i pëlqejnë Zotit, ai bën që edhe armiqtë e tij të jenë në paqe me të.” (Fjalët e urta 16:7)

 

STANDARDI I JEZUSIT:Dhe ai që më dërgoi është me mua.  Ati nuk më ka lënë vetëm, sepse unë bëj gjithmonë ato që i pëlqejnë Atij.” (Gjoni 8:29)

 

Fryma e Shenjtë THOTË:“Edhe ju, si gurë të gjallë, po ndërtoni një shtëpi shpirtërore, një priftëri të shenjtë, për të ofruar flijime shpirtërore të pranueshme për Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit. (1 Pjetrit 2:5)

 

LETRAT THONIN:“Ashtu si keni pranuar Krishtin Jezus, Zotin, kështu ecni në Të; të rrënjosura dhe të ndërtuara në Të dhe të vendosura në besim, siç jeni mësuar, duke e mbushur me falënderim.  (Kolosianëve 2:6-7)

 

BEHU GATI:

TË MBUSHET ME NJOHURINË E VULLNETIT TË PERËNDISË NË TË GJITHË URTËSINË DHE KUPTIMIN SHPIRTËROR; …  

PËR TË ËSHTË TË DENJË TË ZOTIT, … TË KËNAQEN PLOTËSISHT ATË,  DHE

TË JENI FRUTUESHËM NË ÇDO PUNË TË MIRË … RRITJA E NJOHURISË PËR ZOTIN; (Kolosianëve 1:9-11)

 

Konsideroni të regjistroheni për mentorim!
 

bottom of page