top of page

QAJ…  NXI RIGJILLIMIN TUAJ PERSONAL!!

Pikat e lutjes:

LE TË LUTEMI -  Kolosianëve 2:2, 4-10 NKJV

 

Ashtu siç e kemi pranuar Krishtin Jezus, Zotin, qoftë

 

🙏Ecni pra në Të, të rrënjosur dhe të ndërtuar në Të dhe të vendosur në besim, siç na është mësuar, duke e tepruar në të me falënderim.

 

🙏 Vazhdoni të lëshoni rrënjë poshtë - jini të rrënjosur në fjalën e Perëndisë dhe te Jezu Krishti dhe jepni fryt lart;

 

🙏Me zemrat tona lidhuni me fjalën e Perëndisë dhe me atë, duke arritur pasurinë e sigurisë së plotë të të kuptuarit dhe të njohjes së fjalëve të Atit dhe të Krishtit,

 

🙏Kujdes të mos na mashtrojë dikush me anë të filozofisë dhe mashtrimeve boshe, sipas traditës së njerëzve, sipas parimeve themelore të botës dhe jo sipas Krishtit.

bottom of page