top of page
Desert%20Road_edited.jpg
KËRKONI RIGJILLIMIN (Psalmi 61:1)

Psalmi 61: 1-2  “ Dëgjo britmën time, o Perëndi; kujdesu për lutjen time. Nga fundi i tokës do të të këlthas; kur zemra ime është e dërrmuar: më çoni te shkëmbi që është më i lartë se unë”.

  • ZGJIDH/KONTAKTONI RIGJILLIMIN (Veprat 3:19-21)

 

  • QAJ RIGJILLIM (Psalmi 85:6)

 

  • FOLONI RIGJILLIMIN (Isaia 40:9)

 

  • ZËRI I RIGJILLIMIT (Isaia 40:3; Malakia 3:1)

 

  • LËVDRIMI: LAVDI E RINGJALLJES (Isaia 40:5)

 

  • BASHKOHUNI NË RIGJILLIM (Isaia 57:15)

 

  • MBANI RIGJILLIMIN (Isaia 55:6-7)

 

  • PËRPËRPANI RIGJILLIMIN (Isaia 6:8-9)

 

  • QËNDRONI TË RINGJALLUR (Efesianëve 2:10)

bottom of page