top of page

RIKTHOHET NË TË VËRTETËN DHE JETO

KTHEHUNI NË TË VËRTETËN.

Zoti gëzohet që fëmijët e Tij ecin në të vërtetën!

 Duke parë vetëm Jezusin…

E VËRTETA:  JEZUSI ËSHTË RRUGA, E VËRTETA DHE JETA.

NUK VJEN ASKUSH TE BABIT PERVEÇ TIJ!

 

DËGJO TANI:  

THIRRJA E MËSHIRËS SË PERËNDISË - Sepse kështu i thotë Zoti shtëpisë së Izraelit: "Më kërkoni dhe jetoni! Por mos kërkoni Bethelin, mos hyni në Gilgal, as mos kaloni në Beer-Sheba;  sepse Gilgali me siguri do të shkojë në robëri dhe Betheli do të asgjësohet._cc781905-5cde-3194-31915-fKërkoni Zotin dhe jetoni, që të mos shpërthejë si zjarr në shtëpinë e Jozefit dhe ta gllabërojë, pa e shuar njeri në Bethel" (Amosi 5:4-6).

Premtimi i TIJ: 
“Dhe do të më kërkoni dhe do të më gjeni,kurdo të më kërkoni me gjithë zemër (Jeremia 29:13)

 

Fryma e Shenjtë THOTË:
Veshët e tu do të dëgjojnë një fjalë pas teje, duke thënë: "Kjo është rruga, ecni në të, sa herë që të ktheheni djathtas ose sa herë të ktheheni majtas" (Isaia 30:21).

  
"Dhe Shëlbuesi do të vijë në Sion dhe për ata që largohen nga shkelja e Jakobit", thotë Zoti. (Isaia 59:20)

 

STANDARDI I JEZUSIT: 
"Nëse tiqëndroj (vazhdoj) në fjalën time, atëherë jeni me të vërtetë dishepujt e Mi!  Dhe ju do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju çlirojë." (Gjoni 8:31-32)

 

LETRAT THONIN:
“Qëndroni, pra, duke e ngjeshur belin me të vërtetën, duke veshur parzmoren e drejtësisë...” (Efesianëve 6:14).

 

Tani është koha për të kërkuar të vërtetën dhe të jetuarit!

Koha për të ditur….

Koha për të ndjekur njohurinë e Zotit. Dalja e tij është e qëndrueshme si mëngjesi; Ai do të vijë tek ne si shiu, si shiu i parë dhe i fundit në tokë. (Hozea 6:3).

bottom of page