top of page
[Downloader.la]-623a0374c9e9e-min.jpg

FJALË E URTËSISË

ARKIVI

2022 WORD OF WISDOM

Tema: - Frika e Zotit të çon në jetën e përjetshme!

- Fjalët e urta 19:23

WK 3B
00:00 / 06:32

Tema: - Qëndroni në Prezencën e Tij - Lluka 4:14-15

WK 3D
00:00 / 08:59

Tema: - Ecni në Urtësi - Fjalët e urta 24:1-4

WK 4A
00:00 / 11:49

Tema: - Lëreni Zotin t'ju japë të kuptoni kohët në të cilat jeni - 1 Kronikave 12:32

WK 4C
00:00 / 10:20

Tema: -  Psalmet 1:6

WK 5B
00:00 / 09:59

Tema: -  Ji konsistent dhe jo dembel_cc781905-5cde-3195-bb3b5Fjalët e urta 6:6

WK 6A
00:00 / 10:47

Tema: - Fjalët e urta 10:2

WK 6C
00:00 / 09:08

Tema: - Pasuria e fituar nga kotësia do të pakësohet - Fjalët e urta 13:11

WK 7A
00:00 / 14:28

Tema: - Fjalët e urta 15:8

WK 7C
00:00 / 11:34

Tema: - Fjalët e urta 15:8

WK 8B
00:00 / 11:34

Tema:  - Proverbs 11:25

WK 9A
00:00 / 10:55

Tema:  - Psalmi 15:1-5

WK 9C
00:00 / 12:22

Tema: - Zgjohuni për drejtësi dhe mos mëkatoni -

Efesianëve 5:14

WK 10B
00:00 / 10:40

Tema: - 1 Pjetrit 5:8

WK 11A
00:00 / 10:45

Tema: - Mos e bëni shtëpinë tuaj një vendbanim për të keqen -

Fjalët e urta 17:13

WK 11C
00:00 / 09:58

Tema:  - Proverbs 23:13

WK 12B
00:00 / 10:49

Tema:  - Proverbs 28:4

WK 13A
00:00 / 12:26

Tema:  - Proverbs 1:7

WK 13C
00:00 / 09:05

Tema:  - Proverbs 6:16-19

WK 14B
00:00 / 10:51

Tema:  - Proverbs 6:16-19

WK 15A
00:00 / 11:06

Tema:  - Proverbs 6:16-19

WK 15C
00:00 / 15:30

Tema:  - Proverbs 20:7

WK 16B
00:00 / 11:20

Tema: - Tregoni mirësi ndaj armiqve tanë - Fjalët e urta 25:21-22

WK 17A
00:00 / 10:24

Tema:  - Proverbs 3:1-2

WK 18A
00:00 / 14:15

Tema:  - Proverbs 3:1-2

WK 18C
00:00 / 11:51

Tema:  - Proverbs 3:5

WK 20A
00:00 / 13:13

Tema: -  Kini frikë Zotin dhe largohuni nga e keqja - Proverbat 3:7-8

WK 20C
00:00 / 12:38

Tema:  - Proverbs 3:11-12

WK 21B
00:00 / 10:14

Tema:  - Proverbs 3:13-14

WK 22B
00:00 / 13:37

Tema:  - Proverbs 3:18-20

WK 22D
00:00 / 12:50

Tema: - Në frikën e Zotit është siguria dhe siguria - Proverbs 3:24

WK 23B
00:00 / 12:34

Tema:  - Proverbs 3:29

WK 24A
00:00 / 13:26

Tema:  - Proverbs 3:33

WK 25A
00:00 / 12:20

Tema: - Të mençurit do të trashëgojnë lavdinë - Fjalët e urta 3:35

WK 25C
00:00 / 09:55

Tema:  - Proverbs 4:2

WK 26B
00:00 / 11:04

Tema: Mençuria është gjëja kryesore - Fjalët e urta 4:7

WK 27A
00:00 / 12:01

Tema: - Njeri i bekuar -Psalmi 1:1-3

WK 27C
00:00 / 10:32

Tema: - Urtësia e Zotit zgjat vitet e jetës -Fjalët e urta 4:11

WK 28B
00:00 / 10:47

Tema: -  Mbani udhëzimet; sepse ajo është jeta jote Fjalët e urta 4:13

WK 29A
00:00 / 13:31

Tema: -  Shkëlqimi i shtegut të drejtë - Fjalët e urta 4:18

WK 29C
00:00 / 10:29

Tema: - Lëreni Zotin të drejtojë rrugët tuaja - Fjalët e urta 20:24

WK 30B
00:00 / 06:49

Tema: - Mos e bëni shtëpinë tuaj një vendbanim për të keqen -

Fjalët e urta 17:13

WK 31A
00:00 / 09:58

Tema: - Tregoni mirësi ndaj armiqve tanë - Fjalët e urta 25:21-22

WK 33A
00:00 / 10:24

Tema:  - Rritni njohuritë tuaja në Fjalën e Perëndisë - Fjalët e Urta 24:5

WK 35A
00:00 / 10:01

Tema: Merrni pjesë dhe anoni veten ndaj fjalëve të Zotit -

Efesianëve 4:20

WK 35C
00:00 / 10:17

Tema: - Mbaje zemrën tënde me gjithë zell -Fjalët e urta 4:23

WK 36B
00:00 / 10:00

Tema: - Mos ji epshore - Jobi 31:1

WK 37B
00:00 / 13:11

Tema: -  A nuk qan dituria? dhe kuptimi e nxori zërin e saj? - Fjalët e urta 8:1

WK 38A
00:00 / 10:15

Tema: -  Kini frikë Zotin dhe largohuni nga e keqja - Proverbat 3:7-8

WK 38C
00:00 / 12:38

Tema: - Frika e Zotit të çon në jetën e përjetshme!

- Fjalët e urta 19:23

WK 39B
00:00 / 06:32

Tema: - Fjalët e gojës sate le të thonë drejtësi - Fjalët e urta 8:8

WK 40B
00:00 / 16:18

Tema: Udhëzimi çon në dallim - Fjalët e urta 8:10

WK 42A
00:00 / 11:25

Tema: - Mençuria banon me maturinë!
Gjeni strehën tuaj në  Wisdom of God
 - Fjalët e urta 8:12

WK 42C
00:00 / 10:24

Tema: - Pse njerëzit e mençur e kërkojnë Krishtin - Urtësia e Perëndisë dhe Këshilltari i Madh?! Fjalët e urta 8:14

WK 43B
00:00 / 12:11

Tema: - Arsyet për të qëndruar në & si "I Dashuri" i Zotit !! -Fjalët e urta 8:17

WK 44B
00:00 / 10:45

Tema: Udhëzimi çon në dallim - Fjalët e urta 8:10

WK 45B
00:00 / 11:25

Tema: - Mençuria banon me maturinë!
Gjeni strehën tuaj në  Wisdom of God
 - Fjalët e urta 8:12

WK 46B
00:00 / 10:24

Tema: - Dëgjoni udhëzimet dhe ji i mençur - Fjalët e urta 8:33

WK 47A
00:00 / 09:36

Tema: - Pse njerëzit e mençur e kërkojnë Krishtin - Urtësia e Perëndisë dhe Këshilltari i Madh?! Fjalët e urta 8:14

WK 48A
00:00 / 12:11

Tema: - Vetëm Fjala dhe Urtësia e Zotit e ndërtojnë njeriun në një shtëpi të Perëndisë! - Fjalët e urta 9:1

WK 49A
00:00 / 10:00

Tema: - Ndani Dashurinë e Jezusit !! - Fjalët e urta 9:2

WK 50A
00:00 / 08:37

Tema: - Mençuria flet gjithmonë; Dëgjoje ta dëgjosh dhe jeto një jetë të lumtur,  !! - Fjalët e urta 8:34-36

WK 51A
00:00 / 10:16

Tema: - Lëreni Zotin të drejtojë rrugët tuaja - Fjalët e urta 20:24

WK 3C
00:00 / 06:49

Tema: - Qëndro në vendin e frikës së Zoti Dhe Përulësia - Fjalët e urta 22:4

WK 3E
00:00 / 08:09

Tema: - Të pushosh së qeni i nxituar - Isaia 28:16

WK 4B
00:00 / 10:32

Tema: - Lëreni Zotin t'ju japë të kuptoni kohët në të cilat jeni - 1 Kronikave 12:32

WK 5A
00:00 / 10:20

Tema: - Dëgjoni Udhëzimet e të Drejtëve

Fjalët e urta 4:1

WK 5C
00:00 / 10:46

Tema: - Fjalët e urta 30:30

WK 6B
00:00 / 10:39

Tema: - Fjalët e urta 10:2

WK 6D
00:00 / 09:08

Tema: - Fjalët e urta 16:8

WK 7B
00:00 / 08:58

Tema: - Fjalët e urta 15:8

WK 8A
00:00 / 11:34

Tema:  - Rritni njohuritë tuaja në Fjalën e Perëndisë - Fjalët e Urta 24:5

WK 8C
00:00 / 10:01

Tema: - Një njeri i bekuar -Psalmi 1:1-3

WK 9B
00:00 / 10:32

Tema:  - Psalmi 15:1-5

WK 10A
00:00 / 12:22

Tema: - Zgjohuni për drejtësi dhe mos mëkatoni -

Efesianëve 5:14

WK 10C
00:00 / 10:40

Tema:  - Proverbs 13:15-16

WK 11B
00:00 / 12:59

Tema:  - Proverbs 21:3

WK 12A
00:00 / 09:52

Tema:  - Proverbs 25:2

WK 12C
00:00 / 11:24

Tema:  - Proverbs 28:5

WK 13B
00:00 / 10:13

Tema: Mençuria është gjëja kryesore - Fjalët e urta 4:7

WK 14A
00:00 / 11:13

Tema:  - Proverbs 6:16-19

WK 14C
00:00 / 12:14

Tema:  - Proverbs 6:16-19

WK 15B
00:00 / 10:58

Tema:  - Proverbs 6:16-19

WK 16A
00:00 / 15:30

Tema:  - Proverbs 21:16

WK 16C
00:00 / 10:40

Tema:  - Proverbs 28:13

WK 17B
00:00 / 11:41

Tema:  - Proverbs 3:1-2

WK 18B
00:00 / 10:24

Tema:  - Proverbs 3:3-4

WK 19A
00:00 / 15:45

Tema:  - Proverbs 3:6

WK 20B
00:00 / 10:01

Tema: -  Ndero Zotin me substancën tënde - Proverbat 3:9-10

WK 21A
00:00 / 13:59

Tema:  - Proverbs 3:11-12

WK 22A
00:00 / 17:17

Tema:  - Proverbs 3:15

WK 22C
00:00 / 10:24

Tema:  - Proverbs 3:21-22

WK 23A
00:00 / 08:04

Tema:  - Proverbs 3:27-28

WK 23C
00:00 / 12:23

Tema:  - Proverbs 3:31

WK 24B
00:00 / 13:02

Tema:  - Proverbs 3:34

WK 25B
00:00 / 10:30

Tema:  - Proverbs 4:1

WK 26A
00:00 / 09:59

Tema:  - Proverbs 4:5

WK 26C
00:00 / 12:03

Tema:  - Proverbs 4:8

WK 27B
00:00 / 13:14

Tema: - Urtësia e Zotit zgjat vitet e jetës -Fjalët e urta 4:10

WK28A
00:00 / 10:40

Tema:  - Proverbs 4:12

WK 28C
00:00 / 09:57

Tema: -  Mos hyni në shtegun e të ligjve… Fjalët e urta 4:14

WK 29B
00:00 / 10:49

Tema: -  Shmangni rrugën e të ligjve! - Fjalët e urta 4:19

WK 30A
00:00 / 10:06

Tema: - Ecni në Urtësi - Fjalët e urta 24:4

WK 30C
00:00 / 11:49

Tema: -  Ji konsistent dhe jo dembel_cc781905-5cde-3195-bb3b5Fjalët e urta 6:6

WK 32A
00:00 / 10:47

Tema: - Pasuria e fituar nga kotësia do të pakësohet - Fjalët e urta 13:11

WK 34A
00:00 / 14:28

Tema: - Njeri i bekuar -Psalmi 1:1-3

WK 35B
00:00 / 10:32

Tema: Merrni pjesë dhe anoni veten ndaj fjalëve të Zotit -

Efesianëve 4:20

WK 36A
00:00 / 10:17

Tema: - Hiq larg teje një gojë mashtruese -

Fjalët e urta 4:24

WK 37A
00:00 / 13:23

Tema: -  Ndero Zotin me substancën tënde - Proverbat 3:9-10

WK 37C
00:00 / 13:59

Tema: Fjala e Perëndisë është për të gjithë - Deklajeni atë kudo që të jeni!Fjalët e urta 8:2-3

WK 38B
00:00 / 10:37

Tema: -  Dëgjoni udhëzimet e urtësisë - Fjalët e urta 8:4-5

WK 39A
00:00 / 11:15

Tema: - Urtësia e Perëndisë flet vetëm gjëra të shkëlqyera!

- Fjalët e urta 8:6-7

WK 40A
00:00 / 12:08

Tema: - Ecni në Urtësi - Fjalët e urta 24:1-4

WK 41A
00:00 / 11:49

Tema: Dituria është më e mirë se rubinët! - Fjalët e urta 8:11

WK 42B
00:00 / 10:30

Tema: - Krenaria shkatërron! Dhe Ja Si!! ……. - Fjalët e urta 8:13

WK 43A
00:00 / 10:08

Tema: - Ec me mençuri dhe do të mbretërosh! Fjalët e urta 8:15

WK 44A
00:00 / 12:22

Tema: - Pasuritë e qëndrueshme dhe nderi vijnë nga  Wisdom Alone! - Fjalët e urta 8:18

WK 45A
00:00 / 11:01

Tema: Dituria është më e mirë se rubinët! - Fjalët e urta 8:11

WK 46A
00:00 / 10:30

Tema: - Jepni fruta të mira përpara Perëndisë! - Fjalët e urta 8:19

WK 46C
00:00 / 08:13

Tema: - Krenaria shkatërron! Dhe Ja Si!! … - Fjalët e urta 8:13

WK 47B
00:00 / 10:08

Tema: - Mençuria flet gjithmonë; Dëgjoje ta dëgjosh dhe jeto një jetë të lumtur,  !! - Fjalët e urta 8:34-36

WK 48B
00:00 / 10:16

Tema: Fjala e Perëndisë është për të gjithë - Deklajeni atë kudo që të jeni! - Fjalët e urta 8:2-3

WK 49B
00:00 / 10:37

Tema: - Urtësia e Perëndisë thërret: “Kthehuni këtu tek unë; dhe MësoniteJetoni pa stres!Fjalët e urta 9:4

WK 50B
00:00 / 09:32

Braktis marrëzinë dhe jeto -  Fjalët e urta 9:4

WK 51B
00:00 / 06:12

Only God’s Word and Wisdom Builds Man into an house of God! - Proverbs 9:1

WK 52A
00:00 / 10:00
bottom of page